Hà Giang: Chủ động, thích ứng linh hoạt về công tác ngoại giao trong tình hình mới

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang đã chủ động, linh hoạt chuyển đổi phương thức tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao ban làm việc với các đối tác, địa phương nước ngoài thông qua hình thức trực tuyến, nhờ đó, hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút FDI của tỉnh vẫn được duy trì, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điểm nhấn ngoại giao kinh tế

Trong năm 2021, công tác đối ngoại của Hà Giang tiếp tục được các cấp, các ngành, UBND các huyện, TP. Hà Giang chủ động, linh hoạt chuyển đổi các hình thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến, qua đó duy trì kết nối và đẩy mạnh phối hợp quản lý, đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới.

Hà Giang đã linh động tiến hành công tác vận động, viện trợ các nguồn ngoại lực; nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các địa phương phía Trung Quốc, các đối tác, tổ chức quốc tế, địa phương nước ngoài... theo lộ trình Chiến lược hội nhập quốc tế, Đề án nâng cao hiệu quả hợp tác với các địa phương phía Trung Quốc.

Hà Giang cũng thường xuyên cập nhật thông tin, dự báo tình hình, theo dõi, nắm bắt diễn biến của dịch bệnh, kịp thời thăm hỏi, phối hợp hỗ trợ các thiết bị vật tư, y tế với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc cũng như đẩy mạnh công tác kêu gọi, vận động các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài chung tay, phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành, địa phương của Hà Giang đã chủ động, linh hoạt chuyển đổi phương thức tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao ban làm việc với các đối tác, địa phương nước ngoài thông qua hình thức trực tuyến.

Hà Giang: Chủ động, thích ứng linh hoạt về công tác ngoại giao trong tình hình mới

Hội nghị trực tuyến và Lễ ký kết Chương trình Hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tại điểm cầu Hà Giang

Theo đó, tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang và cơ quan chuyên môn của tỉnh chủ trì, tổ chức 5 hội nghị, hội đàm trực tuyến với các địa phương, cơ quan đối đẳng phía Trung Quốc và địa phương nước ngoài (tăng 3 hội nghị so với cùng kỳ năm 2020); tham dự 9 hội nghị trực tuyến, tăng 6 hội nghị so với cùng kỳ năm 2020).

Công tác ngoại giao kinh tế được tích cực triển khai. Các hoạt động triển lãm hàng hóa, xúc tiến đầu tư kinh tế với tỉnh Vân Nam, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), các nước trong khu vực và trên thế giới đều chuyển sang các hình thức trực tuyến.

Các cơ quan chức năng của tỉnh đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan đối đẳng phía Trung Quốc để trao đổi thông tin, nắm bắt khó khăn, vướng mắc để tham mưu phương án giải quyết kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, phương tiện tại các cửa khẩu trên địa bàn; kịp thời cảnh báo sớm về các diễn biến điều hành của phía Trung Quốc đối với hoạt động điều tiết, quản lý tại cửa khẩu. Những biện pháp cụ thể đó đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hàng hóa của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được thông quan nhanh chóng.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu phụ, lối mở trên tuyến biên giới thuộc địa bàn Hà Giang đều dừng hoạt động và tập trung về cửa khẩu Thanh Thủy - Thiên Bảo, tuy nhiên có khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2021 dự kiến đạt 180,1 triệu USD (tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020 - 174,8 triệu USD).

Ngoài ra, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng chủ động phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc đẩy mạnh việc nghiên cứu, xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025, nâng cao chất lượng cung cấp thông tin cho các đối tác, địa phương nước ngoài có nhu cầu đầu tư tại tỉnh.

Thu hút đầu tư, vận động viện trợ

Thời gian qua, Hà Giang cũng tích cực thu hút, quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 8 dự án còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký là 9,61 triệu USD (tương đương 202,492 tỷ Đồng). Bên cạnh đó, với sự nỗ lực, chủ động, linh hoạt đổi mới về phương thức hoạt động, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt được nhiều kết quả tích cực, khả quan.

Cụ thể, tính đến nay, tỉnh tiếp nhận và tiếp tục triển khai 61 chương trình, dự án trong đó có 27 chương trình, dự án, khoản viện trợ ký cam kết tài trợ mới là 9.133.488 USD (tương đương 210 tỷ đồng) giá trị tăng 3 lần so với năm 2020; tỉnh Hà Giang tiếp nhận 7 khoản viện trợ không hoàn lại nước ngoài hỗ trợ trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 từ các đối tác, địa phương Trung Quốc trị giá 40,912 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2021, hệ thống đường biên, mốc giới với phía Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang luôn được giữ vững, tình hình an ninh, trật tự trên khu vực biên giới ổn định. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại của tỉnh Hà Giang luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, cơ quan Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, UBND tỉnh, kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương về nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới.

Việc chủ động tiếp cận, vận dụng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động đối ngoại của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã giúp duy trì và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị với các địa phương phía Trung Quốc, địa phương nước ngoài.

Thời gian tới, Hà Giang sẽ tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác toàn diện với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc thông qua 6 giải pháp như: Thứ nhất, triển khai hiệu quả, linh hoạt Đề án nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa tỉnh Hà Giang với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc gắn với thúc đẩy thực hiện các nội dung hợp tác đã ký kết giữa hai bên.

Thứ hai, tăng cường nắm bắt thông tin về tình hình thay đổi, điều chỉnh chính sách đầu tư, hợp tác, kinh tế biên mậu của chính quyền các địa phương phía Trung Quốc; kịp thời đề xuất các đối sách, giải pháp phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu, đầu tư, hợp tác.

Thứ ba, tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác giữa các cấp, các ngành hai bên đã thiết lập, đảm bảo việc kết nối, cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn và duy trì hợp tác giữa hai bên.

Thứ tư, triển khai Kế hoạch triển khai kết nghĩa hữu nghị giữa các huyện biên giới của tỉnh Hà Giang với các địa phương đối đẳng phía Trung Quốc, giai đoạn 2021-2025.

Thứ năm, đẩy mạnh thực hiện hợp tác với tỉnh Vân Nam và Quảng Tây trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, trong đó chú trọng định hướng các ngành nghề, lĩnh vực đào tạo mà địa phương còn thiếu và yếu.

Thứ sáu, khôi phục và triển khai Thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới đã ký với các địa phương Trung Quốc, qua đó giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm thiểu và hạn chế tình trạng xuất cảnh đi lao động trái phép tại Trung Quốc.

PV

Tin mới nhất

Lào Cai: Phát triển chuỗi giá trị cho cây quế

Lào Cai: Phát triển chuỗi giá trị cho cây quế

Với diện tích đứng thứ 2 toàn quốc, quế Lào Cai hiện đã xuất khẩu đến nhiều thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn những yếu tố chưa bền vững đòi hỏi địa phương phải đẩy mạnh phát triển ngành hàng quế theo chuỗi giá trị.
Lạng Sơn chính thức triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số

Lạng Sơn chính thức triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn số 57/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc chính thức triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số.
Sơn La: Phát triển bền vững cây sơn tra

Sơn La: Phát triển bền vững cây sơn tra

Quả sơn tra từ lâu được biết đến như một hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, được trồng tập trung chủ yếu ở các xã vùng cao các huyện Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên và rải rác một số huyện của tỉnh Sơn La. Những năm qua, đây là một trong những cây trồng mang lại nguồn thu nhập cho hàng nghìn hộ dân vùng cao của tỉnh.
Phát triển thị trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Còn nhiều rào cản

Phát triển thị trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Còn nhiều rào cản

Dù chỉ chiếm chưa đến 15% dân số cả nước nhưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) có khoảng 60% là hộ nghèo đói và sống rải rác ở những nơi khó khăn trên cả nước. Nguyên nhân của sự yếu kém này ngoài điều kiện khách quan về tự nhiên còn có vấn đề quan trọng là thương mại chưa phát huy được vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội.
Chuyển giao khoa học - công nghệ đến vùng miền núi: Mở cánh cửa phát triển bền vững

Chuyển giao khoa học - công nghệ đến vùng miền núi: Mở cánh cửa phát triển bền vững

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ (KH&CN), kỹ thuật tiên tiến nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN trong giai đoạn tới.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương “vào cuộc” xây dựng thương hiệu cho nông sản miền núi

Bộ Công Thương “vào cuộc” xây dựng thương hiệu cho nông sản miền núi

Xúc tiến tiêu thụ và xây dựng thương hiệu nông sản cho các địa phương vùng miền núi, vùng sâu vùng xa là một trong những hoạt động quan trọng được Bộ Công Thương triển khai mạnh thời gian qua.
Hà Giang: Giải quyết “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội

Hà Giang: Giải quyết “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội

Thay vì những cung đường được xem như thử thách với người tham gia giao thông; đường lên với các huyện, xã ở Hà Giang hôm nay đã rộng đẹp và thuận lợi hơn rất nhiều. Có được kết quả này là do Hà Giang đã chủ động xác định phát triển giao thông vận tải là một trong những nhiệm vụ hàng đầu.
Xòe Thái trở thành Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại

Xòe Thái trở thành Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại

Vào 17 giờ 11 phút ngày 15/12/2021, tại phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 16 của Tổ chức Giáo dục - Khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) diễn ra tại Paris, Pháp đã ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
Hà Giang: Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, tiêu thụ nông sản

Hà Giang: Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, tiêu thụ nông sản

Với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) thông qua hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND) về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp. Hiện nay việc ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản ở Hà Giang đang được đẩy mạnh…
Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh trọng điểm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh trọng điểm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Với chủ trương xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh trọng điểm về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sức lan tỏa đến các tỉnh trong vùng trung du miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã thống nhất triển khai thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2025.
Tuyên truyền chính sách dân tộc: “Đối tượng đặc thù phải có giải pháp đặc thù”

Tuyên truyền chính sách dân tộc: “Đối tượng đặc thù phải có giải pháp đặc thù”

Với mục tiêu chỉ rõ hạn chế, từ đó tìm kiếm các phương pháp, hình thức tuyên truyền thực sự hiệu quả, Hội thảo “Thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc trên các phương tiện truyền thông” đã được Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) tổ chức sáng nay (9/12/2021) tại Hà Nội.
Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số và cơ sở dữ liệu cho giám sát và đánh giá tác động của VPA/FLEGT đến người dân tộc thiểu số

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số và cơ sở dữ liệu cho giám sát và đánh giá tác động của VPA/FLEGT đến người dân tộc thiểu số

Ngày 3/12/2021 tại Khách sạn Khăn Quang Đỏ - TP. Hà Nội đã diễn ra cuộc họp tham vấn “Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số và cơ sở dữ liệu cho giám sát và đánh giá tác động của VPA/FLEGT đến người dân tộc thiểu số”.
Nghị quyết 37-NQ/TW có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Nghị quyết 37-NQ/TW có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Ngày 3/12/2021, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020”. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết chủ trì Hội nghị.
Kinh tế dưới tán rừng: Tiềm năng còn bỏ ngỏ

Kinh tế dưới tán rừng: Tiềm năng còn bỏ ngỏ

Với sự đa dạng về tài nguyên rừng, địa hình, khí hậu, văn hóa… các tỉnh trung du miền núi phía Bắc có tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế dưới tán rừng. Tuy nhiên, tiềm năng này vẫn chưa được khai thác sử dụng theo hướng đa mục đích.
Tiếp tục lan toả những giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam

Tiếp tục lan toả những giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1/12/2021 - 2/1/2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động của đồng bào các dân tộc với chủ đề “Làng Văn hóa - Ngôi nhà chung của chúng ta”. Sự kiện nhằm giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa.
Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh

Phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh

Tăng trưởng xanh (TTX) được coi là hướng tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với phục hồi hệ sinh thái tự nhiên.
Nông sản, thực phẩm an toàn Sơn La “chinh phục” người tiêu dùng Thủ đô

Nông sản, thực phẩm an toàn Sơn La “chinh phục” người tiêu dùng Thủ đô

Chất lượng sản phẩm tốt, đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm và nhất là độ tươi ngon khi vận chuyển từ vườn đến tay người tiêu dùng chỉ trong thời gian ngắn. Nông sản, thực phẩm an toàn Sơn La từng bước chinh phục người tiêu dùng Hà Nội.
Lạng Sơn: Tập trung nguồn lực để vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bứt phá

Lạng Sơn: Tập trung nguồn lực để vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bứt phá

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, phía Đông Bắc Tổ quốc, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm khoảng 83,16% dân số toàn tỉnh. Do đó, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung là mục tiêu của tỉnh.
Thương mại biên giới: Bước chuyển tích cực

Thương mại biên giới: Bước chuyển tích cực

Hoạt động thương mại biên giới trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá với các nước có chung đường biên giới thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển thương mại nói riêng và kinh tế - xã hội các tỉnh biên giới nói chung, đặc biệt, giúp nâng cao đời sống dân cư vùng biên giới; chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương.
Hà Giang: Mở hội hoa tam giác mạch trực tuyến

Hà Giang: Mở hội hoa tam giác mạch trực tuyến

Vào 20 giờ tối nay (ngày 27/11/2021), chương trình giới thiệu Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 7 tỉnh Hà Giang 2021 chủ đề "Hoa của đá" sẽ được công chiếu trực tuyến.
Trao chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn”

Trao chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn”

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngành văn hóa, thể thao và du lịch và những người đam mê nghệ thuật đã cùng chính quyền các cấp sưu tầm, biên soạn, phát huy những giá trị nghệ thuật để lưu giữ những nét văn hoá đặc sắc của Việt Nam trong lòng cộng đồng 54 dân tộc anh em.
Phát triển bền vững kinh tế biển đảo trong bối cảnh dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu

Phát triển bền vững kinh tế biển đảo trong bối cảnh dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu

Sáng ngày 26/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo “Phát triển bền vững kinh tế biển đảo trong bối cảnh dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với Liên hiệp Hội địa phương ở 62 tỉnh/thành phố, đặc biệt là điểm cầu ở Liên hiệp Hội thành phố Đà Nẵng và Hải Phòng.
Đưa nông sản Bắc Kạn lên sàn thương mại điện tử

Đưa nông sản Bắc Kạn lên sàn thương mại điện tử

Với mục tiêu mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh, đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ sản phẩm, tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp triển khai xây dựng sàn thương mại điện tử (TMĐT) tạo điều kiện đưa sản phẩm OCOP của địa phương tiếp cận gần hơn với thị trường trong và ngoài nước.
Quảng Ninh quyết tâm thu hẹp chênh lệch vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Ninh quyết tâm thu hẹp chênh lệch vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch và tỷ lệ hộ nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xây dựng Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới

Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới

Ngày mai (24/11), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam là một trong những nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đề ra và được bàn thảo sâu hơn trong hội nghị lần này.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động