Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 14/05/2021 01:29

Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào mừng Đại hội XIII của Đảng

09:53 | 21/01/2021
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên các tuyến đường, tuyến phố lớn của Hà Nội trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích…

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Trung tâm Hội nghị Quốc gia nơi diễn ra Đại hội

Trên nhiều tuyến đường, phố của Thủ đô Hà Nội hàng nghìn tấm pano, áp phích, băng rôn… với những khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được treo trang trọng.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Các tuyến phố rực rỡ pano, áp phích

Bên cạnh đó là cờ hoa rực rỡ, những bức tranh cổ động mang thông điệp truyền tải quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đất nước con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào mừng Đại hội XIII của Đảng
Hà Nội rực rỡ cờ hoa, chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Những hình ảnh, pano, áp phích trang trí trên đường phố Hà Nội đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ Đảng viên và nhân dân về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo không khí phấn khởi cho ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân.

Phạm Tiệp