Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 07/12/2021 09:48

Hải Phòng sáng tạo, đổi mới, hiệu quả trong triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng

10:28 | 19/10/2021
Chiều 18/10, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Tuấn Anh Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về triển khai Kế hoạch kiểm tra của Bộ Chính trị về việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm nắm bắt việc lãnh đạo, chỉ đạo, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hải Phòng sáng tạo, đổi mới, hiệu quả trong triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng

Báo cáo với Đoàn kiểm tra về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng đã được Thành uỷ Hải Phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo sớm nhất, nhanh nhất, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay; thể hiện tính linh hoạt, khả năng thích ứng nhanh, rõ vai trò lãnh đạo của người đứng đầu; hệ thống văn bản được ban hành kịp thời, đồng bộ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và phù hợp đối tượng.

Hải Phòng sáng tạo, đổi mới, hiệu quả trong triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến Phó Bí thư Thường trực Thành ủy báo cáo về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội.

Nhấn mạnh đến việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, Thành uỷ Hải Phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, với hệ thống văn bản đồng bộ, triển khai toàn diện; chú trọng các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, địa bàn trọng điểm nhằm cụ thể hóa các giải pháp đột phá, tập trung vào 3 trụ cột kinh tế; coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kịp thời rà soát, bổ sung các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương và phát sinh từ thực tiễn của Đảng bộ thành phố. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên, toàn diện các lĩnh vực.

Hải Phòng sáng tạo, đổi mới, hiệu quả trong triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh, ngay đầu nhiệm kỳ Đảng bộ Hải Phòng đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, luôn chú trọng đảm bảo việc triển khai tích cực, chu đáo và đạt hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh, qua cuộc kiểm tra này sẽ là cơ hội quan trọng để Thành ủy Hải Phòng có dịp nhìn lại, nhận diện đúng đắn hơn những việc đã làm tốt cần phát huy đồng thời cũng nhận thức sâu sắc hơn, rút kinh nghiệm đối diện với những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp cụ thể cần khắc phục trong thời gian tới.

Hải Phòng sáng tạo, đổi mới, hiệu quả trong triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng
Đồng chí Trần Tuấn Anh Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao sự chủ động của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng trong công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra, báo cáo được xây dựng chuẩn bị công phu, nghiêm túc và kỹ lưỡng, chủ động phân công tổ chức bài bản, các văn bản triển khai đồng bộ, có hệ thống, nêu rõ được những tồn tại, hạn chế. Đồng chí nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, do đó Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cần tiếp tục tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng một cách đồng bộ, quyết liệt, cụ thể hóa bằng những giải pháp phù hợp, khả thi, có nhiều sáng tạo và đổi mới.