Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 30/11/2021 06:12
Xin chờ trong giây lát...

Hiện thực hóa cơ hội từ các FTA - Phần I: Những “trái ngọt” từ các FTA

25/10/2021 16:47
Là cơ quan được giao chức năng quản lý nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai thực hiện công tác đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) và các nhiệm vụ liên quan đến công tác hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 17 FTA. Việc ký kết và tham gia các FTA đã mở ra thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam rộng lớn chưa từng thấy; gia tăng thu hút đầu tư FDI, cải thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh…

Video cũ hơn