Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 25/06/2021 07:28

Hiệu quả từ mô hình hỗ trợ việc làm tại Bến Tre

21:33 | 19/12/2020
Nhờ tổ chức thành công các phiên giao dịch việc làm, mô hình việc làm mới, tỉnh Bến Tre đã thuận lợi hơn trong việc giải quyết việc làm tại địa phương, nâng cao vai trò làm cầu nối của Trung tâm Dịch vụ việc làm với doanh nghiệp – người lao động – cơ sở đào tạo.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, tỉnh đã nhận được sự quan tâm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đặc biệt là Cục Việc làm hàng năm đã phân bổ nguồn kinh phí 2.235 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục nghề nghiệp – việc làm – an toàn lao động để tỉnh triển khai thực hiện công tác lao động việc làm từ 2018 - 2020. Từ nguồn kinh phí này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre đã tập trung phát triển thị trường lao động và việc làm trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể, trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh đã tổ chức triển khai điều tra, cập nhật thông tin của 367.563 hộ gia đình, bình quân hàng năm có 114.698 hộ có biến động thông tin, với tỷ lệ biến động khoảng 40% so với tổng số hộ. Qua kết quả điều tra, cập nhật thông tin thị trường lao động đã giúp cho các địa phương trong tỉnh có được nguồn dữ liệu về lĩnh vực lao động, việc làm, nhất là số liệu có việc làm thường xuyên và lao động qua đào tạo để phục vụ cho các xã xây dựng nông thôn mới, huyện nông thôn mới làm cơ sở đánh giá tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực của ngành; đồng thời từ nguồn dữ liệu này còn giúp cho các địa phương phân tích, đánh giá và dự báo về lao động, việc làm và hoạch định chính sách về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

ben-tre-hieu-qua-tu-mo-hinh-ho-tro-viec-lam
Bến Tre: Hiệu quả từ mô hình hỗ trợ việc làm

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bến Tre đã tổ chức các hoạt động dịch vụ việc làm như: Tổ chức các phiên giao dịch việc làm thông qua sàn giao dịch việc làm vào các ngày thứ 6 hàng tuần tại Trung tâm và các phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng tại các huyện, tổ chức ngày hội việc làm, nhằm tạo điều kiện cho người lao động ở các địa phương, các em học sinh, sinh viên của các trường nghề, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thường xuyên tiếp cận và trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng, trình độ chuyên môn của mình.

Theo đánh giá của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, qua 5 năm thực hiện Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm từ 2016 – 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức được 41 phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng tại các huyện trong tỉnh, với 426 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia tuyển dụng, với trên 19.082 lượt người lao động tham gia dự.

Đặc biệt, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức mô hình “Cà phê việc làm” tại Trung tâm nhằm kết hợp vừa tổ chức tư vấn cho người lao động đến đăng ký hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, để giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động, vừa tư vấn cho người lao động có nhu cầuu tìm kiếm việc làm tại địa phương. Từ khi triển khai cho đến nay, mô hình này đã tư vấn cho 278 lượt người và giới thiệu cho 8 người tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm phát triển mạng thông tin về việc làm, nhằm hỗ trợ các hoạt động thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu tìm kiếm việc, việc tìm người.

Nhờ có nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về lĩnh vực việc làm nên đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng nguồn dữ liệu về cung – cầu lao động để hoạch định chính sách về phát triển nguồn nhân lực và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển thị trường lao động tại địa phương trong giai đoạn qua vẫn cón nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là lĩnh vực việc làm nên các địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai điều tra, cập nhật thông tin về thị trường lao động và tổ chức các hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn toàn tỉnh. Mặt khác, về cơ chế chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên, phụ nữ nghèo nông thôn, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, lao động di cư còn gặp khó khăn…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre đã đề xuất một số kiến nghị với Bộ Lao động – Thương vinh và Xã hội và Cục Việc làm như: Hàng năm nên phân bổ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm – An toàn lao động về cho các tỉnh để triển khai. Trong đó, thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm như: Tổ chức điều tra, cập nhật thông tin thị trường lao động, phát triển mạng thông tin việc làm, xây dựng cơ sở dụ liệu người tìm việc, việc tìm người. Đồng thời, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần có quy định việc hỗ trợ tạo việc làm cho các đối tượng đặc thù theo hình thức giao nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 32 của chính phủ để các địa phương dễ dàng triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn kinh phí từ chương trình trong thời gian tới.

Trang Anh