Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 18/01/2021 21:03

Hỗ trợ phát triển chứng khoán hiện đại, theo chiều sâu

21:27 | 01/11/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn, cùng các công ty chứng khoán xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển mạnh hơn về chiều sâu, tăng tính ổn định, lành mạnh và hiện đại”. Đó là khẳng định của ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBCKNN, tại Hội nghị Thành viên thị trường chứng khoán 2020, do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức ngày 31/10/2020.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, cho biết: Tại HNX có 74 công ty chứng khoán thành viên trên thị trường giao dịch cổ phiếu. Trong 10 tháng đầu năm 2020, đã có 01 công ty chứng khoán ngừng giao dịch từ ngày 13/10/2020 để thực hiện thủ tục hủy bỏ tư cách thành viên tự nguyện. Trong số 74 công ty chứng khoán thành viên HNX, có 32 công ty thành viên trên thị trường trái phiếu, 19 thành viên trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2020 có những biến động mạnh do ảnh hưởng của dịch covid 19, nhưng kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán vẫn tăng trưởng ấn tượng. Chín tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu của 74 công ty chứng khoán thành viên của HNX vẫn đạt 24.478 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2019; tổng chi phí là 15.993 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận sau thuế đạt 6.964 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2019. Trong số 74 công ty chứng khoán thành viên HNX, có 56 công ty hoạt động kinh doanh có lãi, với tổng giá trị lãi là 7.115 tỷ đồng; có 18 công ty kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ, với tổng giá trị lỗ là 152 tỷ đồng.

Hỗ trợ phát triển chứng khoán hiện đại, theo chiều sâu
Vinh danh các công ty chứng khoán tiêu biểu tại HNX năm 2020

Trong năm 2020, HNX đã đưa ra những giải pháp hỗ trợ các công ty chứng khoán vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid 19. Cụ thể, HNX đã phối hợp chặt chẽ với UBCKNN, Bộ Tài chính để đưa ra giải pháp tăng thanh khoản cho thị trường, tăng cường các biện pháp giám sát thị trường. Đặc biệt, HNX đã chủ động kiểm tra, đảm bảo an toàn hệ thống giao dịch trên thị trường; kết nối giữa các công ty chứng khoán và sở được vận hành an toàn, thông suốt, không xảy ra sự cố.

Các công ty chứng khoán thành viên cũng đã chủ động, nghiêm túc phối hợp với các sở giao dịch chứng khoán để chuẩn bị và chạy thử nghiệm kết nối hệ thống. Chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, HNX đã phối hợp với các công ty chứng khoán xây dựng phương án hoạt động theo các kịch bản phù hợp vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo giao dịch trên thị trường được an toàn, liên tục và thông suốt.

Đại diện HNX biết, trong năm 2021, đơn vị này tiếp tục vận hành ổn định thị trường cổ phiếu và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh. Do vậy, HNX đề nghị các công ty chứng khoán sẵn sàng phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng các quy định cho sản phẩm mới, hệ thống mới, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của HNX. Các công ty chứng khoán cần có sự chuẩn bị tốt về hệ thống, tích cực tham gia thử nghiệm hệ thống mới và sản phẩm mới, tuyên truyền, đào tạo nhà đầu tư để có thể sẵn sàng giao dịch khi hệ thống mới được đưa vào vào vận hành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBCKNN, cho rằng, tái cấu trúc hệ thống công ty chứng khoán trong thời gian qua đã được triển khai và đem lại nhiều kết quả tích cực. Trong thời gian tới, cùng với việc hoàn thiện các quy định pháp lý, công tác tái cấu trúc cần quyết liệt hơn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, sản phẩm dịch vụ của các công ty chứng khoán. Ông Sơn đề nghị, các công ty chứng khoán tăng cường hơn nữa quản trị rủi ro nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển ổn định và lành mạnh.

Từ năm 2021, Luật Chứng khoán mới và hệ thống các văn bản hướng dẫn luật sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới theo hướng chặt chẽ, tích cực hơn. Các công ty chứng khoán cần nghiêm túc rà soát lại hoạt động của mình để đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý mới; tích cực hơn nữa trong việc đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản hướng dẫn luật để mang lại hiệu quả thực thi cao nhất, qua đó góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam an toàn, hiệu quả, minh bạch.

Theo ông Phạm Hồng Sơn, thời gian tới, hệ thống công nghệ thông tin mới của thị trường sẽ đi vào hoạt động. Đây là một nền tảng công nghệ để thị trường chứng khoán có thể phát triển mạnh hơn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; các công ty chứng khoán cần chuẩn bị sẵn sàng, chủ động tham gia kết nối với các sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, hiệu quả sau này.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của các công ty chứng khoán thành viên trong giai đoạn 2019-2020, tại Hội nghị thành viên thị trường chứng khoán 2020, HNX đã vinh danh 10 công ty chứng khoán tiêu biểu xét theo các tiêu chí về an toàn tài chính (theo mô hình CAMEL), thị phần giao dịch trên các thị trường cổ phiếu, trái phiếu, và thị trường chứng khoán phái sinh, phối hợp với HNX trong công tác tạo hàng, phát triển các thị trường cổ phiếu, trái phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh và tuân thủ tốt nghĩa vụ thành viên.

Ngọc Quỳnh