Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 02/08/2021 13:37
Xin chờ trong giây lát...

Hội nhập kinh tế quốc tế - Dấu ấn thành công - Phần I: Tự cường trên đại lộ hội nhập

24/05/2021 09:59
Hội nhập kinh tế quốc tế là nội dung trọng tâm của hội nhập quốc tế và là một bộ phận quan trọng, xuyên suốt của công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Từ nhu cầu thực tế phải tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế để phá thế bị bao vây, cô lập ở những năm đầu thập kỷ 90, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đến nay đã mang một sắc thái mới. Đó là tích cực, chủ động, mở rộng thị trường ra nước ngoài và từng bước khẳng định vai trò của mình trong nền kinh tế khu vực và quốc tế.

Video cũ hơn