Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 18/05/2021 05:48
Giai đoạn 2016 – 2020:

Huy động mọi nguồn lực đầu tư cho vùng DTTS và miền núi

15:05 | 03/02/2016
Trước thềm năm mới, Chuyên đề DTTS&MN đã phỏng vấn Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải.
Huy động mọi nguồn lực đầu tư cho vùng DTTS và miền núi
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải tặng quà cho thầy và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Tá (Chợ Đồn, Bắc Cạn)

P.V: Xin Thứ trưởng cho biết thời gian qua Nhà nước đã đầu tư các nguồn lực tài chính cho vùng dân tộc miền núi như thế nào? Những dấu ấn từ sự hợp tác quốc tế giúp xóa đói, giảm nghèo trong giai đoạn qua?

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải: Nguồn lực đầu tư tài chính cho vùng dân tộc và miền núi bao gồm: ngân sách nhà nước, nguồn vốn huy động của nước ngoài và nguồn huy động từ xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong những năm qua, mặc dù kinh tế còn khó khăn nhưng quan điểm của Đảng, Nhà nước là tất cả các chính sách về an sinh xã hội, các chính sách cho vùng dân tộc miền núi phải được đảm bảo, không bị cắt giảm. Do đó, hầu hết tất cả các chính sách đã được nhà nước bố trí các nguồn lực để thực hiện. Cụ thể:

Trong 5 năm qua, ngân sách nhà nước đã bố trí đầu tư cho vùng dân tộc và các chính sách dân tộc là 135.879,58 tỷ đồng, chiếm 12,8% kinh phí đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Riêng kinh phí thực hiện các chương trình, chính sách do Ủy ban Dân tộc trực tiếp quản lý là 27.144,170 tỷ đồng, chiếm 2,55% kinh phí đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn.

Về hợp tác quốc tế, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp các bộ, các địa phương tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, như: Diễn đàn đối tác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, với sự tham dự của từ Lào, Campuchia và các đối tác phát triển (Nhật Bản, WB, ADB, KOICA, JICA...); Diễn đàn hợp tác kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long 2014, tại Sóc Trăng; Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc...

P.V: Theo Thứ trưởng, trong giai đoạn mới cần những giải pháp gì để kêu gọi và huy động nguồn lực đầu tư cho vùng DTTS&MN một cách hiệu quả?

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải: Để kêu gọi và huy động nguồn lực đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi một cách hiệu quả, trong giai đoạn mới 2016 - 2020 nên đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó Ngân sách Nhà nước là chủ yếu, chú trọng huy động vốn ODA, tăng cường thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp vào địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Quốc hội cân đối ngân sách, bố trí đầy đủ nguồn lực cho các chính sách theo định mức đã được phê duyệt. Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chương trình, chính sách có liên quan đến chính sách giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số.

- Các chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc cần được xây dựng theo hướng dài hạn, phân rõ chính sách có tính chiến lược và chính sách giải quyết những vấn đề bức xúc, có tính tình huống. Đồng thời, các chính sách cần có tính kết nối, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của vùng DTTS, trong đó chú trọng 3 khâu đột phá: Hạ tầng, nguồn nhân lực và thể chế.

- Các bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất việc áp dụng các chính sách dân tộc theo phân định 3 khu vực tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng quy chế phối hợp, lồng ghép, đồng thời hướng dẫn các địa phương lồng ghép có hiệu quả nguồn lực từ các chương trình, dự án đầu tư trên cùng địa bàn, cùng đối tượng thụ hưởng.

- Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chương trình, chính sách tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi cần đơn giản, dễ áp dụng thống nhất trong hệ thống văn bản.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát, phổ biến chính sách thường xuyên, sâu rộng đến đối tượng thụ hưởng chính sách để nhân dân tham gia trực tiếp vào quá trình triển khai thực hiện, phát huy nội lực, vươn lên thoát nghèo.

- Hiện nay các nhà tài trợ nước ngoài vẫn rất quan tâm đến xóa đói giảm nghèo cho vùng dân tộc và miền núi. Do đó cần sử dụng tốt, hiệu quả các nguồn lực quốc tế để xây dựng uy tín trong việc sử dụng nguồn lực để qua đó có thể thu hút các nguồn lực của thế giới như UNDP, WB, Ailen... và của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khác.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hơn nữa. Hiện nay công tác xã hội hóa, quan tâm đến vùng dân tộc và miền núi mới chỉ mang tính chất từ thiện, manh mún... Do đó cần phải đẩy mạnh công tác này một cách có bài bản như thành lập các quỹ do các tổ chức chính trị xã hội quản lý để huy động nguồn lực đồng thời tạo sự minh bạch trong cơ chế chi tiêu.

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Thực hiện: Hồng Gấm – Kim Xuyến