Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 28/01/2021 23:29

Kienlongbank phấn đấu tất toán toàn bộ 100% trái phiếu đặc biệt đã bán VAMC

09:56 | 13/04/2019
Trong năm 2019 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) sẽ phấn đấu đạt lợi nhuận trước thuế 306 tỷ đồng, tập trung đẩy mạnh thu hồi nợ xấu cũng như thực hiện ngân hàng số và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ.  

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Kienlongbank đã thống nhất thông qua nội dung không chia cổ tức năm 2018 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định.

Theo Kienlongbank, kết thúc năm 2018 ngân hàng đã đạt được những kết quả khả quan, các chỉ tiêu đều tăng trưởng tốt so với năm 2017 như: Tổng tài sản đạt 42.310 tỷ đồng, tăng 13,35%; tổng huy động vốn đạt 37.499 tỷ đồng, tăng 13,11%; dư nợ cấp tín dụng đạt 29.472 tỷ đồng, tăng 19,39%; lợi nhuận trước thuế đạt 290,08 tỷ đồng, tăng 15,02%; tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,94%. Các chỉ số an toàn hoạt động đều thực hiện đúng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.237 tỷ đồng.

kienlongbank phan dau tat toan toan bo 100 trai phieu dac biet da ban vamc
Các cổ đông của Kienlongbank bỏ phiếu thông qua kế hoạch kinh doanh 2019

Dịp này, ngân hàng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 gồm: tổng tài sản 50.000 tỷ đồng, tăng 18,18%; tổng nguồn vốn huy động 45.200 tỷ đồng, tăng 20,54%; dư nợ cấp tín dụng 33.900 tỷ đồng, tăng 15,02% (thực hiện khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận); lợi nhuận trước thuế 306 tỷ đồng; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; cổ tức dự kiến chia 13%.

Đặc biệt Kienlongbank sẽ tập trung đẩy mạnh thu hồi nợ xấu và phấn đấu tất toán toàn bộ 100% trái phiếu đặc biệt đã bán VAMC trước ngày 31/12/2019.

Cũng trong 2019, Kienlongbank tiếp tục thực hiện lộ trình của Phương án cơ cấu lại Ngân hàng giai đoạn 2016 – 2020. Ngân hàng sẽ tập trung đẩy mạnh các giải pháp thực hiện ngân hàng số, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường liên kết với các đối tác để phát triển sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu và gia tăng tiện ích cho khách hàng; triển khai toàn hàng tập trung kinh doanh hiệu quả sản phẩm mới liên kết với Công ty TNHH Bảo hiểm AIA Việt Nam, nhằm tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng trong tổng thu nhập.

Ngoài ra, Kienlongbank tập trung hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực của Ủy ban Basel và lộ trình triển khai Basel II, hoàn chỉnh hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Minh Long