Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 18/01/2021 20:47

Kienlongbank sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

16:32 | 22/11/2020
Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vừa thông báo về việc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 với thời gian dự kiến vào tháng 1/2021.

Theo Kienlongbank, ngân hàng thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào 16h30 ngày 11/12/2020 để thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Kienlongbank năm 2021.

5045-kienlongbank
Khách hàng giao dịch tại Kienlongbank

Về việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử gửi cho cổ đông, Kienlongbank sẽ thông báo ngày 16/12/2020 và nhận hồ sơ đến 16h30 ngày 31/12/2020. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2020 tối đa 2 thành viên.

Được biết, theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018 của ngân hàng đã thông qua danh sách kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 với số lượng là 8 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Tuy nhiên vào ngày 12/4/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của ngân hàng đã thông miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với 1 thành viên; Tiếp đến trong tháng 11/2020 có 1 thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị để tập trung công tác điều hành với chức vụ Phó tổng giám đốc. Do đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long nhiệm kỳ 2018 – 2022 còn lại là 6 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập.

Vì vây, Ngân hàng TMCP Kiên Long dự kiến sẽ bầu 2 thành viên Hội đồng quản trị để bổ sung lại cho các trường hợp xin từ nhiệm nêu trên theo đúng tổng số lượng thành viên đã được Đại hội cổ đông thông qua là 8 thành viên, nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng theo định hướng phát triển kinh doanh trong thời gian sắp tới.

Minh Long