Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 07:33

Kon Tum cần nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững và phát triển kinh tế xanh

17:13 | 23/09/2020
Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được khai mạc sáng nay, 23/9.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum - cho biết: Thành công của Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong những năm tới; đồng thời, góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Với rất nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả của Trung ương; với truyền thống cách mạng kiên cường và ý chí quyết tâm nỗ lực vượt khó vươn lên của Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, Kon Tum sẽ phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới”, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum nhấn mạnh.

3656-yc-nvb-1-3
Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum - cho biết: nhiệm kỳ qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế Kon Tum tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên.

Cụ thể, đến cuối nhiệm kỳ, có 25/30 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Kon Tum đề ra (trong đó có 13/15 chỉ tiêu chủ yếu) đạt và vượt. Đến cuối năm 2020, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 25.851 tỷ đồng, tăng gần 75% so với năm 2015. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 9,13%/năm (đạt chỉ tiêu Nghị quyết).

GRDP bình quân đầu người của Kon Tum tăng từ 1.406 USD năm 2015 lên 2.025 USD (khoảng 46,57 triệu đồng) vào cuối năm 2020 (tăng 45%); thu nhập bình quân đầu người năm 2020 khoảng 31,5 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước đến năm 2020 đạt 3.505 tỷ đồng (đạt chỉ tiêu Nghị quyết).

3655-yc-nvb-1-2
Toàn cảnh đại hội

Các lĩnh vực đột phá như phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ được chú trọng triển khai. Một số sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã được triển khai, đến nay đã có 35 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP cấp tỉnh 3-4 sao.

Sâm Ngọc Linh Kon Tum và các loại dược liệu khác tiếp tục được mở rộng, trồng mới, tạo ra được các vùng chuyên canh nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến. Hiện toàn tỉnh Kon Tum đã phát triển được 1.531 ha dược liệu, trong đó có 630 ha sâm Ngọc Linh, 901 ha các dược liệu khác, sản lượng đạt khoảng 4.605 tấn. Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao, đến năm 2020 đạt 150 triệu USD, bình quân tăng 12,63%/năm

Đến năm 2020, toàn tỉnh Kon Tum có 3.123 doanh nghiệp, vốn đăng ký 35.259 tỷ đồng, tăng 916 doanh nghiệp, tăng 9.981 tỷ vốn so với năm 2015; chấp thuận chủ trương đầu tư 192 dự án, trong đó 184 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 20.610,7 tỷ đồng; kêu gọi được một số nhà đầu tư lớn, có tiềm lực về tài chính, công nghệ, kinh nghiệm đến đầu tư tại tỉnh.

Hội nhập kinh tế quốc tế có chuyển biến tích cực, ngoài các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), tỉnh đã tăng cường mở rộng quan hệ với các nước trong cộng đồng ASEAN, Châu Á và Châu Âu.

3653-yc-nvb-1
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chúc mừng và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. Mặc dù là tỉnh miền núi, biên giới và còn nhiều khó khăn của khu vực Tây Nguyên nhưng Kon Tum đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, khai thác, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 và đạt các kết quả toàn diện trên các mặt phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc…

Thống nhất cao với những mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới đã được xác định trong văn kiện trình Đại hội, ông Bình đề nghị Đại hội nghiên cứu, thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp nhằm: nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững và phát triển kinh tế xanh; Khai thác hiệu quả lợi thế về kinh tế rừng, đất rừng, đất nông nghiệp; phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới và xây dựng chuỗi liên kết giá trị với các doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

Kon Tum cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển khu, cụm công nghiệp, hình thành các khu đô thị công nghiệp, đô thị sinh thái; phát triển năng lượng tái tạo; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, Kon Tum cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế; tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước cải thiện đời sống, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Bình cũng đề nghị các đại biểu tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; đề cao tinh thần trách nhiệm cân nhắc, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực và uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới cũng như bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tôi tin tưởng với tinh thần và truyền thống cách mạng của tỉnh, Đại hội sẽ sáng suốt bầu cấp uỷ mới để cùng với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Hầu Tỷ