Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 07/12/2021 03:37

Kon Tum: Ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ

09:56 | 16/09/2021
Trong kế hoạch triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045, UBND tỉnh Kon Tum xác định đến năm 2030, đưa công nghiệp của tỉnh trở thành ngành kinh tế chủ lực, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Những năm qua, kinh tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum liên tục có sự tăng trưởng ấn tượng. Đặc biệt trong thời gian gần đây, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh vẫn ở mức khá cao, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng khoảng 9,13%/năm.

Kon Tum: Ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tỉnh Kon Tum ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may

Triển khai Nghị quyết số 23 – NQ/TW, tỉnh Kon Tum đặc biệt quan tâm đến việc thu hút các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp công nghệ cao; chuyển dịch cơ cấu phát triển công nghiệp theo chiều sâu, lấy công nghiệp chế biến, chế tạo là trung tâm.

Trong danh mục các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum mới ban hành kèm theo Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 2/8/2021 của UBND tỉnh, có 33 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp. Trong đó, nhiều dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo. Đây cũng là tiền đề và thuận lợi lớn để tỉnh Kon Tum thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn.

Trong nhiệm vụ phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, tỉnh Kon Tum xác định tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ; có giải pháp hỗ trợ các ngành công nghiệp ưu tiên phù hợp với từng giai đoạn cụ thể.

Với định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho các ngành công nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực như dệt may, da giày, linh kiện điện tử, cao su và ngành công nghiệp công nghệ cao, Kon Tum đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ hình thành được các cơ sở công nghiệp hỗ trợ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu cho sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Kon Tum sẽ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Trong đó, nổi bật là kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong nước và một số tỉnh Nam Lào; xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thông qua hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp; tổ chức diễn đàn, tuyên truyền quảng bá, tổ chức triển lãm trưng bày sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ quảng bá, đăng ký thương hiệu, tìm kiếm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước.

Ngoài ra, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; xây dựng và vận hành trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ.

Vũ Lê