Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 20/10/2021 03:56
Xin chờ trong giây lát...

Lâm Đồng tiếp sức cho doanh nghiệp phát triển

30/04/2021 06:00
Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng trên 8.200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, trong đó khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ khá cao. Với nguồn lực hạn chế, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ và vừa sẽ tập trung phát triển sản xuất mà bỏ qua vấn đề bảo vệ môi trường, áp dụng sản xuất sạch hơn tại đơn vị mình. Vì vậy, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách sẽ là động lực ban đầu để tạo nên sự chuyển biến.