Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 06/12/2021 16:25

Luật cạnh tranh 2018: Tạo lập môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh

17:17 | 18/10/2021
Sau 2 năm tổ chức thực thi quy định của pháp luật cạnh tranh năm 2018, Bộ Công Thương đã triển khai có hiệu quả công cụ quản lý nhà nước nhằm từng bước tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh và một lần nữa khẳng định, vai trò của luật trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội.
Tổ chức thực thi luật hiệu quả

Ông Trịnh Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) - cho biết: Để Luật Cạnh tranh 2018 thực sự đi vào cuộc sống, đặc biệt là những điểm mới của luật được cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp tuân thủ, thực thi, công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn được Bộ Công Thương đẩy mạnh. Trong công tác thực thi luật, Bộ Công Thương đã tăng cường triển khai kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế (TTKT) trên thị trường. Từ năm 2019 đến nay, Bộ đã tiếp nhận và xử lý 125 hồ sơ thông báo TTKT theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, với số lượng doanh nghiệp tham gia TTKT là 258. Trong đó, số lượng doanh nghiệp nước ngoài là 131 (chiếm 51%) và số lượng doanh nghiệp Việt Nam là 127 (chiếm 49%).

Luật cạnh tranh 2018: Tạo lập môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh
Luật Cạnh tranh góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh

Về quản lý hạn chế cạnh tranh, Bộ Công Thương đã tiến hành điều tra tiền tố tụng gần 100 vụ việc trên nhiều thị trường, lĩnh vực, ngành nghề để thu thập, xác minh các thông tin, dấu hiệu về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh. Trên cơ sở đó, khởi xướng điều tra 5 vụ việc và đã xử lý đối với 4 vụ việc, trong đó có những vụ việc có tính thời sự và nhận được nhiều sự quan tâm như vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường du lịch, vụ việc grab/uber…

Cũng trong giai đoạn từ năm 2017-2021, Bộ Công Thương đã tiến hành điều tra theo thủ tục tố tụng cạnh tranh với 18 vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2004, thu về tổng số tiền phạt 1,621,000,000 đồng. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị điều tra và xử lý tập trung chủ yếu vào các dạng hành vi: Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh, dèm pha doanh nghiệp khác, chỉ dẫn gây nhầm lẫn, bán hàng đa cấp bất chính…

Sớm kiện toàn Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Với những kết quả đạt được, có thể nhận thấy, bước đầu Luật Cạnh tranh 2018 đã được triển khai thực hiện và dần đi vào cuộc sống, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn ra trên thế giới, hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có xu hướng gia tăng, đặc biệt là xu hướng gia tăng các giao dịch mua bán, sáp nhập có vốn đầu tư nước ngoài.

Mặc dù vậy, sau 2 năm Luật Cạnh tranh 2018 có hiệu lực, việc triển khai tổ chức thực thi luật vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chưa được thành lập nên công tác điều tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật cạnh tranh trong giai đoạn 2019-2021 không thể triển khai theo quy định.

Với mong muốn xây dựng mô hình cơ quan cạnh tranh có vị thế đủ mạnh, độc lập để thực hiện tốt vai trò là cơ quan tổ chức thực thi Luật Cạnh tranh nhằm duy trì, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, góp phần ổn định thị trường, phát triển kinh tế, xã hội, thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục báo cáo Chính phủ sớm kiện toàn mô hình, tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Luật Cạnh tranh 2018 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 thay thế cho Luật Cạnh tranh 2004 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

Hoàng Lan