Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 27/10/2020 09:56

Mỏ Việt Bắc: Vượt mốc 5 nghìn tỷ đồng

10:00 | 17/01/2020
Bằng những quyết sách đúng đắn và công tác chỉ đạo, điều hành linh hoạt… năm 2019, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã đạt và vượt kế hoạch được giao; tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt trên 5 nghìn tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch năm.    

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2020, ông Trần Hải Bình - Tổng giám đốc Tổng công ty - cho biết, năm 2019 các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP đã đạt và vượt kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) giao. Cụ thể: Than sản xuất và tiêu thụ gần 1,7 triệu tấn, bằng 109% kế hoạch năm; bóc đất 11,5 triệu m3, bằng 106% kế hoạch năm; sản xuất và tiêu thụ xi măng gần 2,5 triệu tấn, bằng 108% kế hoạch năm và một số sản phẩm cơ khí, dịch vụ khác...

mo viet bac vuot moc 5 nghin ty dong

Với các chỉ tiêu hiện vật nêu trên, tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt trên 5 nghìn tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu sản xuất than đạt 1.975 tỷ đồng, sản xuất xi măng đạt 2.152 tỷ đồng và doanh thu kinh doanh khác đạt 1.023 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế bằng 138% kế hoạch điều chỉnh của TKV giao và bằng 231% kế hoạch điều hành của Tổng công ty. Nộp ngân sách 739 tỷ đồng, bằng 132% kế hoạch năm.

Ông Trần Hải Bình nhấn mạnh, trong điều hành, lãnh đạo xác định tập trung vào 2 sản phẩm chủ lực là than và xi măng. Do vậy, về tiêu thụ than, Tổng công ty đã điều hành linh hoạt; nắm bắt cơ hội về thị trường tiêu thụ than tương đối thuận lợi, bám sát nhu cầu của thị trường. Đồng thời, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, thực hiện lộ trình tái cơ cấu, tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh. Với sản phẩm xi măng, trong điều kiện thị trường tiêu thụ trong nước cung lớn hơn cầu, cạnh tranh gay gắt nhưng sản lượng xi măng tiêu thụ của Tổng công ty đã đạt mức sản xuất và tiêu thụ cao nhất từ trước tới nay.

Triển khai nhiệm vụ năm mới, ông Lê Quang Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty - cho biết, bước sang năm 2020, mục tiêu tổng quát của Tổng công ty đặt ra là: Điều hành sản xuất than, xi măng theo nhu cầu thị trường, đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề than, vật liệu xây dựng và cơ khí; tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật, đổi mới công nghệ, hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả bền vững; cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. Thực hiện mục tiêu chung của TKV là An toàn - Đổi mới – Phát triển. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ cụ thể một số chỉ tiêu chính năm 2020 như, phấn đấu sản xuất và tiêu thụ 1,6 triệu tấn; sản xuất và tiêu thụ trên 2,3 triệu tấn xi măng; doanh thu toàn Tổng công ty trên 4,6 nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV, ông Lê Minh Chuẩn đánh giá cao sự nỗ lực của toàn Tổng công ty trong năm 2019, đồng thời đề nghị trong năm 2020, tiếp tục làm tốt tái cơ cấu doanh nghiệp để thích ứng đòi hỏi của nền kinh tế thị trường; tăng cường đầu tư khoa học công nghệ trong sản xuất than, cơ khí, xi măng, quản trị, công nghệ. Chú trọng an toàn mỏ, tiến hành thực hiện mỏ xanh - sạch, hài hòa với phát triển kinh tế và an sinh xã hội, phát huy dân chủ ở doanh nghiệp.

Thanh Mai