Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 27/10/2021 11:55

Năm 2023: Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới

13:00 | 01/05/2021
Sau hơn 10 năm triển khai, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Quảng Ninh đã đem lại nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng nông thôn ngày càng được nâng cao.

Nhiều chuyển biến lớn

Quảng Ninh đã trở thành một trong những địa phương đi đầu trong xây dựng NTM kiểu mẫu, có xã đạt NTM kiểu mẫu đầu tiên trong cả nước, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn. Hiện, toàn tỉnh có 91/98 xã (92,85%) đạt chuẩn NTM (trong đó có 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 12 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu), vượt mục tiêu đặt ra. Đến hết năm 2020, bình quân các xã đạt 19,5 tiêu chí và 52 chỉ tiêu, không còn xã dưới 15 tiêu chí, có 7/13 địa phương cấp huyện (vượt chỉ tiêu đề ra) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm xuống còn khoảng 1%.

Năm 2023: Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Hạ tầng thương mại nông thôn ngày càng được cải thiện

Quy hoạch NTM của các xã cơ bản đã được điều chỉnh đảm bảo tính kết nối giữa các xã trong huyện. Các yếu tố trong hạ tầng kinh tế - xã hội như giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn… đều cơ bản hoàn thành.

Đáng chú ý, thị xã Đông Triều trở thành địa phương đi đầu của tỉnh Quảng Ninh và cả nước trong chỉ đạo xây dựng xã nâng cao, xã kiểu mẫu. Riêng trong năm 2020, Đông Triều đã xây dựng được 3 xã nâng cao và 4 xã kiểu mẫu, nâng tổng số 11/11 xã đạt tiêu chuẩn NTM nâng cao và 5/11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trong năm 2021, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu sẽ có thêm ít nhất 6 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số thành 97/98 xã đạt chuẩn NTM.

Chuyển hướng từ lượng sang chất

Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, tham gia xây dựng NTM gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” làm nền tảng để xây dựng thành công NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đồng thời, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo nhanh, bền vững.

Năm 2021, tỉnh tiếp tục bố trí 200 tỷ đồng ngân sách hỗ trợ thực hiện các tiêu chí đảm bảo mục tiêu theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và kế hoạch OCOP năm 2021. Đồng thời, trong quý II/2021, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc thi “Tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh” năm 2021, cuộc thi “Vườn đạt chuẩn NTM, hộ gia đình NTM kiểu mẫu”…

Theo ông Vũ Thành Long – Trưởng ban Xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh: “Ban sẽ tiếp tục tập trung nâng cao các tiêu chí NTM theo hướng thực chất, làm từ nhà ra ngõ, từ thôn đến xã, huyện thông qua triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn NTM, vườn đạt chuẩn NTM, hộ mẫu. Đồng thời, tập trung phát triển sản xuất, sản phẩm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo thông qua Chương trình OCOP”.

Tiến Dũng