Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 17/09/2021 19:45

Ngành Công Thương Đắk Nông: Đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm

17:12 | 29/06/2021
Được sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh, trong thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiều biện pháp nhằm góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 2.956 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương, trong đó, tổng số cơ sở kinh doanh thực phẩm: 2.518 cơ sở (doanh nghiệp: 51 đơn vị; hộ kinh doanh: 2.467 cơ sở); tổng số cơ sở sản xuất thực phẩm: 438 cơ sở (doanh nghiệp: 04 đơn vị; hộ kinh doanh: 434 cơ sở).

0021-kinh-doanh-rau-an-toan
Đắk Nông đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn

Riêng Sở Công Thương quản lý 55 doanh nghiệp thực phẩm, trong đó, cơ sở kinh doanh thực phẩm: 51 cơ sở, cơ sở sản xuất thực phẩm: 04 cơ sở; UBND các huyện, thành phố quản lý: 2.901 hộ kinh doanh; trong đó, cơ sở kinh doanh thực phẩm: 2.467 cơ sở; cơ sở sản xuất thực phẩm: 434 cơ sở.

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương; trong thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh thường xuyên tuyên truyền bằng hình thức văn bản và trên trang thông tin điện tử.

Bên cạnh đó, hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương triển khai công tác bảo đảm ATTP. Cụ thể: Duy trì các điều kiện bảo đảm ATTP và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm cùng các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tuân thủ quy định về khám sức khỏe, kiến thức ATTP và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tăng cường quản lý, kiểm soát ATTP sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay…

Sở Công Thương cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Công Thương đã tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của tỉnh do Sở Y tế chủ trì, thực hiện kiểm tra tại 58 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (trong đó: 37 cơ sở do ngành Công Thương quản lý), cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh; tổng số cơ sở vi phạm: 12 cơ sở. Bên cạnh đó, Sở đã cấp 09 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; lũy kế đến thời điểm hiện nay đã cấp 52 giấy chứng nhận còn hiệu lực.

Đánh giá về công tác quản lý nhà nước về ATTP 6 tháng đầu năm 2021, ông Phạm Tường Độ - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông cho biết: Được sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh, việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh được diễn ra thuận lợi và có hiệu quả.

Công tác kiểm tra có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế và ngành Công Thương đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Bên cạnh đó, đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã tích cực triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2021 như: Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng; khám sức khỏe định kỳ theo quy định định để phục vụ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm…

Tuy nhiên, ngành Công Thương tỉnh cũng gặp một số khó khăn trong công tác bảo đảm ATTP như: Nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý về ATTP của ngành Công Thương còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát còn thiếu cho nên khó khăn trong công tác lấy mẫu và kiểm tra nhanh những chỉ tiêu ATTP đối với sản phẩm do ngành Công Thương quản lý. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATTP chưa hoàn thiện hoặc chưa ban hành cũng gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh, cụ thể như: Quản lý ATTP tại chợ, trung tâm thương mại...

Theo đó, Sở Công Thương kiến nghị Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý nhà nước về ATTP đối với chợ; trung tâm thương mại, đồng thời ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm/nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP. Sớm có văn bản hướng dẫn việc quản lý kinh doanh trực tuyến, quảng cáo thực phẩm để Sở Công Thương các tỉnh/thành phố có cơ sở triển khai thực hiện.

Mặt khác, đề nghị Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ bổ sung tại Điều 18 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP đối với hành vi không thực hiện việc gửi bản cam kết bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP để đảm bảo việc tuân thủ của các cơ sở về thực hiện gửi cam kết đảm bảo ATTP tại UBND các huyện, thành phố.

Về phía Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, hoạt động trọng tâm về công tác bảo đảm ATTP 6 tháng cuối năm 2021 đó là: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về lĩnh vực ATTP của ngành Công Thương đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và các sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện kịp thời.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương để phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về ATTP; triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; thông tư số 43/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý ATTP thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh...

Quỳnh Nga