Nghệ An vào cuộc quyết liệt, đồng bộ trong công tác kiểm tra an toàn thực phẩm

Tại tỉnh Nghệ An, công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm đã được phối hợp triển khai đồng bộ, kịp thời và có sự vào cuộc quyết liệt từ các cấp, các ngành, từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã, đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu, mùa du lịch.

Xử lý 24.960 cơ sở vi phạm

Theo Tỉnh ủy Nghệ An, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 34.775 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) từ quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh, vận chuyển đến sử dụng được các cấp, các ngành ngày càng quan tâm hơn.

Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATTP với nhiều hình thức khác nhau như trên các phương tiện thông tin đại chúng; tại các hội nghị, hội thảo; các chiến dịch truyền thông tại cộng đồng; các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức, kỹ năng sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn…

Nghệ An vào cuộc quyết liệt, đồng bộ trong công tác kiểm tra an toàn thực phẩm
Lực lượng chức năng kiểm tra các siêu thị cung cấp thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trong 10 năm (từ 2011-2021), toàn tỉnh duy trì tổ chức Tháng hành động vì ATTP hàng năm với hàng ngàn người tham dự, tạo hiệu ứng sâu rộng về truyền thông bảo đảm ATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Đồng thời, triển khai nhiều hình thức khác như: Tổ chức tập huấn 2.474 lớp, phát thanh 93.664 lượt, treo 17.928 băng rôn, 17.157 pano áp phích; phát 374.466 tờ rơi… Thông qua các hình thức tuyên truyền đã nâng cao được nhận thức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng như hiểu biết của người dân trong việc lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP được tăng cường nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Cụ thể, từ năm 2012-2021, toàn tỉnh đã tiến hành 140.127 lượt thanh tra, kiểm tra ở cơ sở; xử lý 24.960 cơ sở vi phạm (chiếm 17,81%), phạt tiền 13.579 cơ sở (chiếm 9,7%) với tổng số tiền phạt hơn 30,9 tỷ đồng; có 15 cơ sở bị đình chỉ, tịch thu, tiêu hủy hoàng hóa có giá trị khoảng 11,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, với sự vào cuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc của các cấp, các ngành, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng được nhiều mô hình về vệ sinh ATTP đạt hiệu quả cao. Cụ thể, ngành Y tế, đã xây dựng 200 mô hình vệ sinh ATTP, trong đó có 92 cơ sở tham gia mô hình điểm bếp ăn tập thể, nhà hàng trong khách sạn đủ điều kiện vệ sinh ATTP; ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng trên 50 mô hình sản xuất, chăn nuôi, chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản theo tiêu chuẩn tốt. Tỷ lệ sản xuất theo tiêu chuẩn tốt (VietGAP, HACCP...) đạt khoảng 20%.

Ngoài ra, công tác kiểm soát các mối nguy và quản lý ngộ độc ngày càng hiệu quả hơn, đặc biệt trong hai năm 2019-2020, không ghi nhận có trường hợp nào tử vong do ngộ độc thực phẩm và không xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm từ 30 người mắc trở lên.

Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về ATTP

Tuy nhiên, Tỉnh ủy Nghệ An thừa nhận, công tác quản lý nhà nước về vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Phần lớn các cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm là nhỏ lẻ và phân bố không đồng đều giữa các vùng nên gây khó khăn cho công tác quản lý; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản cũng như phục vụ công tác kiểm tra chất lượng còn thiếu và lạc hâu.

Đội ngũ cán bộ làm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ở cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm; kinh phí phục vụ cho hoạt động đảm bảo vệ sinh ATTP còn ít. Ý thức, trách nhiệm của nhiều cơ sở và bộ phận người dân trong sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh, vận chuyển và sử dụng thực phẩm chưa cao…

Tổng số cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh vận chuyển thực phẩm trên địa tỉnh được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP so với tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tuy có tăng theo từng giai đoạn nhưng nhìn chung vẫn còn thấp.

Chẳng hạn, giai đoạn 2012-2016 đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 1.717 cơ sở (chiếm 51,36% so với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP); giai đoạn 2017-2021, đã cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 2.286 cơ sở (chiếm 60,03% so với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP).

Việc sản xuất, kinh doanh, vận chuyển sản phẩm thực phẩm kém chất lượng, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng nhái vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi và đang là nỗi lo, bức xúc của nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về vệ sinh ATTP tuy đã có sự phân công trách nhiệm cho ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và UBND cấp huyện, cấp xã nhưng nhìn chung vẫn còn tình trạng chồng chéo, trùng lặp giữa các ngành, các cấp…

Theo đó, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quản lý nhà nước đối với công tác ATTP. Cụ thể, thường xuyện kiện toàn ban chỉ đạo, đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác vệ sinh ATTP ở các cấp và định kỳ hàng năm tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết; ban hành quyết định phân công, phân cấp và phối hợp trong quản lý nhà nước về vệ sinh ATTP và Bộ Tiêu chí đánh giá hoạt động bảo đảm ATTP đối với UBND tuyến huyện, tuyến xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý vệ sinh ATTP đối với các làng nghề thực phẩm, chợ thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm... Thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, chợ đầu mối nông sản an toàn; tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi; hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ...

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh thực phẩm an toàn. Tập trung triển khai thực hiện các đề án, chương trình... về công tác vệ sinh ATTP, nhất là tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025.

Tăng cường phối hợp hoạt động giữa ban chỉ đạo, cơ quan, đơn vị thực hiện công tác vệ sinh ATTP với các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; quan tâm đầu tư kinh phí và thực hiện tốt xã hội hóa công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực truyền thông về công tác ATTP.

Cùng với đó đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát vệ sinh ATTP, xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về vệ sinh ATTP, nhằm ngăn ngừa các thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra, không để xảy ra tử vong do ngộ độc thực phẩm. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn.

Quỳnh Nga

Tin mới nhất

Phú Thọ: Tập trung phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn, hướng tới xuất khẩu

Phú Thọ: Tập trung phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn, hướng tới xuất khẩu

Hiện nay, Phú Thọ là tỉnh sản xuất ra sản lượng nông nghiệp lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường của toàn tỉnh cũng như cung ứng ra thị trường các tỉnh lân cận và hướng tới xuất khẩu. Theo đó, công tác triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là đối với việc hình thành các chuỗi thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn được tỉnh hết sức quan tâm.
Nghệ An: Không nương tay với vi phạm an toàn thực phẩm

Nghệ An: Không nương tay với vi phạm an toàn thực phẩm

Cuối năm luôn là thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao kèm theo đó là nỗi lo về chất lượng sản phẩm. Để bảo vệ người tiêu dùng, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, chiều ngày 18/1, Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đã kiểm tra tại tỉnh Nghệ An.
Tuyên Quang: Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Tuyên Quang: Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Tuyên Quang đã thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm dần và Lễ hội Xuân 2022, trong đó dự kiến sẽ kiểm tra khoảng 25 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Nghệ An: Cẩn trọng với bánh kẹo..."3 không" dịp Tết

Nghệ An: Cẩn trọng với bánh kẹo..."3 không" dịp Tết

Bánh kẹo là mặt hàng không thể thiếu trong dịp Tết. Tuy nhiên, hiện trên thị trường có nhiều sản phẩm như bánh, kẹo, mứt…gia công kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ trà trộn khiến người tiêu dùng luôn bận tâm về chất lượng sản phẩm.
Hà Nội ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Nhâm Dần 2022

Hà Nội ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Nhâm Dần 2022

Thời điểm gần Tết Nguyên đán, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao, các đối tượng đã trà trộn, tung ra thị trường những thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc để trục lợi. Kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Nhâm Dần 2022 sẽ được các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội triển khai đẩy mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tiêu hủy 2.400 kg mỡ bò không rõ nguồn gốc xuất xứ

Quảng Ninh: Tiêu hủy 2.400 kg mỡ bò không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 20/12, Đội Quản lý thị trường số 7 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức tiêu hủy 2.400kg mỡ bò không có nguồn gốc xuất xứ.
Hòa Bình: Tăng cường ngăn chặn thực phẩm giả, kém chất lượng

Hòa Bình: Tăng cường ngăn chặn thực phẩm giả, kém chất lượng

Trong thời gian qua, Sở Công Thương Hòa Bình đã phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngăn chặn thực phẩm giả, kém chất lượng, gian lận thương mại trong lưu thông, sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Tăng cường vi chất vào thực phẩm: Làm khó doanh nghiệp?

Tăng cường vi chất vào thực phẩm: Làm khó doanh nghiệp?

Mới đây, một số hiệp hội DN ngành chế biến thực phẩm đã có văn bản kiến nghị gửi Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, cùng một số bộ, ngành những vướng mắc khi thực hiện Nghị định 09/2016/NĐ-CP về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.
Sở Công Thương Lâm Đồng: 100% hồ sơ về an toàn thực phẩm được xử lý trước và đúng thời hạn

Sở Công Thương Lâm Đồng: 100% hồ sơ về an toàn thực phẩm được xử lý trước và đúng thời hạn

Sở Công Thương Lâm Đồng đã thực hiện tốt công tác cải cách các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. 100% hồ sơ về an toàn thực phẩm đều được xử lý trước và đúng thời hạn theo quy định.
Sở Công Thương Cần Thơ: Tăng cường công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm

Sở Công Thương Cần Thơ: Tăng cường công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm

Năm 2021, Sở Công Thương TP. Cần Thơ đã hậu kiểm 42 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương. Kết quả cho thấy, 100% cơ sở duy trì, chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Quảng Ninh: Tiêu hủy hơn 4 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh: Tiêu hủy hơn 4 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành tiêu hủy hơn 4 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Quảng Ninh: Bắt giữ bè mảng chở 2,3 tấn cá tầm không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh: Bắt giữ bè mảng chở 2,3 tấn cá tầm không rõ nguồn gốc

Đồn Biên phòng Quan Lạn, (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) vừa tiến hành bắt giữ bè mảng chở 2.300 kg cá tầm không rõ nguồn gốc.
Từng bước hạn chế vi phạm về an toàn thực phẩm

Từng bước hạn chế vi phạm về an toàn thực phẩm

Hướng đến mục tiêu "tất cả thực phẩm được sản xuất, kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam đều là thực phẩm an toàn", Bộ Công Thương đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm từng bước hạn chế các hoạt động vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP).
Sở Công Thương Hà Nội: Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp tự công bố các sản phẩm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm

Sở Công Thương Hà Nội: Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp tự công bố các sản phẩm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm

Ngày 28/7/2021, Sở Công Thương Hà Nội đã có Văn bản số 3420/SCT-QLCN gửi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố về việc triển khai ứng dụng phần mềm hỗ trợ thủ tục công bố hợp quy sản phẩm dệt may và tự công bố sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực sản xuất.
Kon Tum: Nhân rộng vùng nguyên liệu sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn

Kon Tum: Nhân rộng vùng nguyên liệu sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn

Cùng với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm được thực hiện kịp thời, đúng quy định, một trong những điểm nổi bật trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 9 tháng năm 2021 của tỉnh Kon Tum đó là việc tiếp tục xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn.
TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn

TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn

Bên cạnh công tác thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm có trọng tâm, trọng điểm và được triển khai đồng loạt trên địa bàn, TP. Hồ Chí Minh còn xây dựng, phát triển các chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn giữa thành phố và các tỉnh.
Sở Công Thương Hà Nam: Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền về an toàn thực phẩm

Sở Công Thương Hà Nam: Đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền về an toàn thực phẩm

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021, Sở Công Thương tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm cho cộng đồng, đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền; tổ chức thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành.
Quảng Nam: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm

Quảng Nam: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Sở Công Thương Quảng Nam vừa có công văn đề nghị Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021.
Lai Châu: Xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu

Lai Châu: Xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu vừa có Công văn số 1593/SCT-QLTM gửi Cục Quản lý thị trường tỉnh, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021.
Khẩn trương ban hành quy chuẩn về mức giới hạn Ethylene Oxide trong thực phẩm

Khẩn trương ban hành quy chuẩn về mức giới hạn Ethylene Oxide trong thực phẩm

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6382/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về vụ mì ăn liền Hảo Hảo nhiễm Ethylene Oxide bị thu hồi tại một số nước châu Âu.
9 tỉnh, thành phố thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

9 tỉnh, thành phố thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại các địa phương.
Bộ Công Thương: Đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Bộ Công Thương: Đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương luôn coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, chủ động rà soát, đánh giá tình hình, xây dựng và triển khai các chương trình hành động, kế hoạch góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tăng cường nhận thức về công tác an toàn thực phẩm.
Bảo đảm thực phẩm, an toàn chống dịch dịp Tết Trung thu năm 2021

Bảo đảm thực phẩm, an toàn chống dịch dịp Tết Trung thu năm 2021

Dự báo thị trường bánh trung thu năm nay không sôi động như các năm trước do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng vẫn lớn. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế, đề nghị các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung 2021 thu, lồng ghép với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.
Sơn La: Bảo đảm an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu

Sơn La: Bảo đảm an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu

Là một tỉnh miền núi, Sơn La còn có những khó khăn đặc thù, tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được tỉnh xác định là hoạt động thường xuyên, liên tục, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.
An toàn thực phẩm: Tất cả chủ thể liên quan phải nỗ lực

An toàn thực phẩm: Tất cả chủ thể liên quan phải nỗ lực

Làm thế nào để thực phẩm tiêu thụ trên thị trường, người tiêu dùng có thể đánh giá, cảm nhận được “giá trị đích thực” của sản phẩm, đó vẫn là một bài toán hết sức nan giải liên quan đến tất cả các chủ thể trong qui trình thực phẩm từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ, người tiêu dùng đến cơ quan quản lý nhà nước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động