Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 30/11/2021 04:31

Người vắng mặt hưởng bảo hiểm tiền gửi thế nào?

16:28 | 21/10/2021
Chi trả bảo hiểm tiền gửi (BHTG) cho người được BHTG vắng mặt như thế nào? Trong trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi vắng mặt hoặc không thể đến nhận tiền bảo hiểm thì sẽ được xử lý như thế nào?

Để rõ hơn những thắc mắc của khách hàng, cơ quan chủ quản đã cung cấp thông tin như sau:

Người vắng mặt hưởng bảo hiểm tiền gửi thế nào?

Khoản 6, Điều 26, Luật BHTG quy định: “Sau thời hạn 10 năm kể từ ngày BHTG có thông báo lần thứ nhất về việc trả tiền bảo hiểm thì những khoản tiền bảo hiểm không có người nhận sẽ được xác lập quyền sở hữu nhà nước”. Như vậy, nếu người được BHTG không thể đến nhận tiền bảo hiểm vào ngày Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) xác định trong thông báo lần thứ nhất về việc trả tiền bảo hiểm thì có thể đến nhận trực tiếp tại BHTGVN sau ngày đã thông báo nhưng không được vượt quá thời hạn 10 năm nêu trên.

Bên cạnh đó, người được BHTG có thể thực hiện ủy quyền nhận tiền bảo hiểm. Khi đó, BHTGVN sẽ giải quyết chi trả theo Khoản 2,3,4 Điều 8 Quy chế chi trả tiền gửi được bảo hiểm, ban hành kèm theo Quyết định 807/QĐ-BHTG ngày 19/10/2016 của Hội đồng quản trị BHTGVN và các quy định khác của pháp luật hiện hành liên quan đến thủ tục ủy quyền.

Trường hợp người được BHTG không thể đến nhận tiền trực tiếp tại BHTGVN sau ngày thông báo và cũng không thực hiện ủy quyền thì có thể gửi văn bản đến BHTGVN yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo phương thức chuyển khoản. Khi đó, ngoài các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ cần thiết, người được BHTG còn phải thực hiện các quy định khác về thanh toán chuyển khoản.

BHTGVN