Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 02/08/2021 12:05

Nhiệt điện Ninh Bình đạt tiêu chuẩn quốc gia về quản lý môi trường

14:24 | 15/06/2021
Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình vừa được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001: 2015, do Tổ chức chứng nhận DAS UK phê duyệt và được UKAS công nhận.

Đại diện Tổng công ty Phát điện 3 cho biết, Nhà máy nhiệt điện than hoạt động gần nửa thế kỷ, công nghệ sản xuất đã cũ, việc được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình, thành viên của Tổng công ty Phát điện 3.

Nhiệt điện Ninh Bình đạt tiêu chuẩn quốc gia về quản lý môi trường
Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia về quản lý môi trường

Việc được cấp Giấy chứng nhận còn thể hiện về sự chỉ đạo, quyết tâm, cố gắng cao của ban lãnh đạo, sự chung sức đồng lòng của toàn thể người lao động công ty trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và chỉ đạo của địa phương về công tác bảo vệ môi trường.

Những nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường còn là động lực giúp nâng cao hiệu suất của nhà máy, hiệu quả lao động, cải thiện môi trường thông qua việc sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, giảm chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các bên liên quan. Đồng thời gắn ý thức trách nhiệm của người lao động vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo hoạt động và làm việc theo các quy trình đã được ban hành của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia.

Trần Thế