Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 30/11/2021 04:36

PC Đắk Lắk: Chuyển đổi số trong công tác An toàn vệ sinh lao động

14:21 | 06/10/2021
EVN đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022 và tiếp đó trở thành doanh nghiệp số. Từ mục tiêu dài hạn cùng với các công tác cụ thể trong năm Chuyển đổi số 2021 của Tập đoàn, PC Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp để xây dựng tiền đề thực hiện các kế hoạch được giao. Trong đó, công tác An toàn vệ sinh lao động ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực với nhiều hoạt động hưởng ứng chủ đề công tác năm do EVN xây dựng.

Ngay từ đầu năm 2021, PC Đắk Lắk đã triển khai Đề án tổng thể Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2022, tính đến năm 2025 và Kế hoạch Chuyển đổi số tại EVNCPC giai đoạn 2021-2022. Trên cơ sở này, Công ty đã tập trung triển khai các ứng dụng của công nghệ trong tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Riêng công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cũng được lãnh đạo Công ty quan tâm và đã từng bước áp dụng chuyển đổi số trong công việc giám sát an toàn hằng ngày tại các đơn vị sản xuất.

Hiện tại, PC Đắk Lắk lập 16 nhóm Zalo của 14 Điện lực, Đội Cao thế và Đội Hotline 2 để kiểm tra, giám sát thao tác trên lưới điện cao áp. Các nhóm này được xây dựng trên nền tảng mạng xã hội, kết nối nhanh chóng, thông tin nhanh nhạy và mang lại nhiều lợi ích khi kiểm soát được những công việc gây mất an toàn cho người lao động như: Thao tác không có phiếu thao tác hoặc lệnh thao tác; người thao tác không thực hiện kiểm tra không còn điện hoặc không trang bị đầy đủ trang cụ an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện cao áp...; người thao tác không tuân thủ quy trình, quy định; người giám sát thao tác không làm tròn nhiệm vụ giám sát; cấp lãnh đạo đơn vị và cán bộ an toàn các cấp không thể kiểm tra, giám sát hết tất cả các thao tác trên lưới điện để kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

PC Đắk Lắk: Chuyển đổi số trong công tác An toàn vệ sinh lao động
PC Đắk Lắk thực hiện Quản lý hồ sơ pháp lý các công trình/nhà ở liên quan đến hành lang an toàn lưới điện cao áp trên https://ktat.cpc.vn

Ngoài ra, PC Đắk Lắk cũng đang triển khai và áp dụng quản lý ATVSLĐ đã được EVNCPC số hóa trên trang https://ktat.cpc.vn. Từ chương trình này, Công ty đã khai thác cấp phiếu công tác cấp phiếu công tác/lệnh công tác tập trung, cấp phiếu công tác/lệnh công tác điện tử, kiểm tra hiện trường công tác, báo cáo định kỳ công tác an toàn, công tác hành lang, phòng chống cháy nổ, quản lý trang cụ an toàn… Cụ thể, các đơn vị đã thực hiện cấp gần 1.700 phiếu giám sát thao tác; trên 8.000 phiếu công tác; khoảng 30.500 lệnh công tác. Trong số này có 3.300 phiếu công tác điện tử và 16.000 lệnh công tác bằng giọng nói. Qua giám sát trên chương trình, Công ty đã chấn chỉnh và rút kinh nghiệm kịp thời 03 trường hợp sai phạm có nguy cơ gây mất an toàn cho người và thiết bị.

Cùng với việc khai thác các ứng dụng sẵn có, từ kế hoạch chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động nghiệp vụ trong lĩnh vực ATVSLĐ, các đơn vị trong PC Đắk Lắk đã tham gia sôi nổi phong trào đề xuất ý tưởng chuyển đổi số trong lĩnh vực này.

Đến cuối quý III/2021, Công ty có 07 ý tưởng được phê duyệt lên nhóm “EVNCPC – Kết nối đồng nghiệp”. Các ý tưởng liên quan đến quản lý hồ sơ pháp lý các công trình/nhà ở liên quan đến hành lang an toàn lưới điện cao áp; kiểm tra, giám sát thao tác trên lưới điện cao áp bằng ứng dụng Zalo; bổ sung chức năng hiển thị nội dung của lệnh công tác ghi âm bằng chữ cho người nhận lệnh và tổng hợp theo từng nội dung của lệnh công tác ghi âm trên chương trình ktat.cpc.vn; nâng cao công tác quản lý trang dụng cụ an toàn thi công; tự động cảnh báo vị trí nguy hiểm trên lưới điện …

Hầu hết các ý tưởng sau khi được duyệt đăng đều thu hút nhiều lượt tương tác, hưởng ứng cũng như góp ý từ các đơn vị trong Tổng. Đồng thời, trong số 07 ý tưởng này cũng đã có 01 ý tưởng được triển khai áp dụng trong thực tế tại PC Đắk Lắk từ đầu năm 2021.

Có thể nói, những công việc đã triển khai và kết quả bước đầu đạt trong lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động đã góp phần giúp PC Đắk Lắk tiếp tục triển khai thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung.