Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 17/04/2021 22:06

PC Khánh Hòa ký kết hợp đồng ủy quyền quản lý vốn

17:09 | 29/10/2019
Vừa qua, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền về việc quản lý phần vốn của công ty tại các công ty con, công ty liên kết, công ty có góp vốn (ký kết hợp đồng ủy quyền phần vốn KHPC). 3 đơn vị thành viên tham gia ký kết tại buổi lễ là: Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST), Công ty CP Thủy điện Sông Chò (SCC) và Công ty CP Bê tông ly tâm điện lực Khánh Hòa (KPCECO).

Công ty PC3- INVEST được thành lập ngày 2/12/2007 với sự sáng lập của 6 cổ đông lớn. Ngày 5/8/2015, PC3-INVEST chính thức giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom. Ngành nghề kinh doanh chính của PC3-INVEST là đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện, sản xuất kinh doanh điện năng chủ yếu trên khu vực miền Trung và Tây Nguyên, với vốn điều lệ 333,39 tỷ đồng, trong đó PC Khánh Hòa góp vốn 13,69 tỷ đồng.

pc khanh hoa ky ket hop dong uy quyen quan ly von
Chủ tịch HĐQT ủy quyền tại PC3-INVEST

Công ty SCC thành lập vào tháng 11/2007, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh điện năng; quản lý, vận hành bảo dưỡng các nhà máy thủy điện; kinh doanh vật tư, thiết bị điện, với vốn điều lệ 75,9 tỷ đồng, trong đó PC Khánh Hòa góp vốn 10,188 tỷ đồng.

Công ty KPCECO (Mã cổ phiếu: KCE) được thành lập và đi vào hoạt động vào tháng 3/2008, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí; vận tải hàng hóa đường bộ; xây lắp công nghiệp, với vốn điều lệ 15 tỷ đồng, trong đó PC Khánh Hòa góp vốn 4,65 tỷ đồng.

Theo nội dung các hợp đồng ủy quyền, ông Nguyễn Thanh Lâm là thành viên HĐQT của PC3- INVEST, đại diện phần vốn 13,699 tỷ đồng của PC Khánh Hòa, chiếm 4,11% vốn điều lệ; ông Trần Đăng Hiền là thành viên HĐQT của SCC, đại diện phần vốn 10,188 tỷ đồng của PC Khánh Hòa, chiếm 14,3% vốn điều lệ; ông Phạm Ngọc Quang tham gia ứng cử HĐQT KPCECO tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, được ủy quyền làm người đại diện phần vốn 465.000 CP (4,65 tỷ đồng) của PC Khánh Hòa, chiếm 31% vốn điều lệ.

Sau lễ ký kết, các cá nhân được ủy quyền theo hợp đồng ký kết sẽ cụ thể, chi tiết hơn với trách nhiệm của mình trong quá trình vận hành và phát triển của đồng vốn, với mục đích tránh thất thoát và mang lại lợi nhuận cao nhất cho các cổ đông.

Anh Huy