Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 07/12/2021 10:41

Phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Kon Tum: Khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có

15:00 | 23/09/2021
Kon Tum xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn gắn với chính sách phát triển chung của cả nước; phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, sẽ hình thành được các cơ sở CNHT đáp ứng khoảng 10% nhu cầu cho sản xuất công nghiệp của tỉnh.

CNHT đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và định hướng là một trong những ngành ưu tiên phát triển, được ưu đãi đầu tư. Dựa trên các chính sách phát triển CNHT và văn bản liên quan, tỉnh Kon Tum đã xây dựng và ban hành các chính sách phát triển CNHT cụ thể.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Kon Tum: Khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có

Tỉnh Kon Tum tận dụng, phát huy hiệu quả lợi thế địa phương để phát triển công nghiệp hỗ trợ

Các kế hoạch, chính sách về phát triển CNHT có thể nhắc đến như kế hoạch 1281/KH-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai Quyết định 10/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình Phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch 3400/KH-UBND ngày 4/12/2018 về kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 - 2025. Các chính sách được tỉnh Kon Tum xây dựng đều đưa ra định hướng: Phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh gắn kết với chính sách phát triển CNHT cả nước, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, đất đai, nguồn nguyên liệu.

Trong những năm qua, tỉnh đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp ở các cấp, ngành. Khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước.

UBND tỉnh đã chỉ đạo phổ biến rộng rãi các chính sách phát triển CNHT chung của trung ương và những ưu đãi cụ thể tại tỉnh nhằm thu hút các cá nhân, tổ chức tham gia và phát triển CNHT. Tỉnh cũng dành nguồn ngân sách đáng kể để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động CNHT.

Bằng những nỗ lực triển khai các chủ trương, chính sách, đến nay, bước đầu, các sở, ngành địa phương cơ bản nhận thức được vai trò quan trọng của ngành CNHT đối với phát triển kinh tế địa phương; các chính sách thông tin về phát triển CNHT được tuyên truyền rộng rãi đến với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Để thúc đẩy phát triển CNHT trong thời gian tới, ngoài bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn từ trung ương, tỉnh Kon Tum sẽ tận dụng, phát huy hiệu quả các lợi thế sẵn có của địa phương để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, làm tiền đề thúc đẩy phát triển CNHT. Tiêu biểu như Kon Tum có vị trí chiến lược trên Ngã ba Đông Dương. Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y trở thành một thế mạnh và tiềm năng để thúc đẩy đầu tư. Đây là điểm trung chuyển quan trọng trong khu vực ngã ba Đông Dương, thuận lợi trong giao thương với các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và các nước trong khu vực Đông Nam Á, ASEAN. Đây là lợi thế so sánh nổi bật để thu hút đầu tư, trong đó có đầu tư trong CNHT.

Với những tiềm năng, thế mạnh đó, tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu, đến năm 2025, sẽ hình thành các cơ sở CNHT đáp ứng khoảng 10% nhu cầu cho sản xuất công nghiệp của tỉnh. Trong đó, định hướng sẽ đẩy mạnh phát triển CNHT phục vụ các ngành công nghiệp thuộc các lĩnh vực như: Dệt may, da giày, linh kiện phụ tùng điện tử, nhựa, cao su và ngành công nghiệp công nghệ cao…

Vũ Lê