Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 13/04/2021 23:23
Xin chờ trong giây lát...

Phát triển điện khí LNG: Xu hướng, tiềm năng và thách thức - Phần II: Thách thức “nhìn thấy”

31/12/2020 09:12
Việc đưa vào sử dụng và phát triển LNG tại Việt Nam đã và đang còn nhiều cơ hội cho ngành năng lượng Việt Nam, song thực tế còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, trong Nghị Quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu: "Chú trọng phát triển nhanh nhiệt điện khí sử dụng LNG, đưa điện khí dần trở thành nguồn cung cấp điện năng quan trọng, hỗ trợ cho điều tiết hệ thống". Như vậy để đáp ứng được mục tiêu đề ra, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, đưa ra các cơ chế chính sách nhằm hài hòa lợi ích của các nhà đầu tư, doanh nghiệp năng lượng và khách hàng sử dụng điện.

Video cũ hơn