Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 26/10/2021 16:16

Quảng Bình dự kiến chi khoảng 89 tỷ đồng thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025

11:50 | 19/08/2021
UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 – 2025.Trong đó 6 nhiệm vụ trọng tâm của chương trình triển khai gồm: Tổ chức sản xuất gắn với quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu đặc trưng tại địa phương; chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất và nhu cầu thị trường; triển khai thực hiện chu trình OCOP thường niên, đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu sản phẩm OCOP; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chu trình OCOP thường niên; xây dựng và triển khai các dự án thành phần trong Chương trình OCOP.
Quảng Bình dự kiến chi khoảng 89 tỷ đồng thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025
Quảng Bình phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 1 điểm bán hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP cấp tỉnh, mỗi huyện, thị xã, thành phố có một điểm bán hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP

Trong đó, mục tiêu tổng quát của chương trình là góp phần cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với các ngành nghề, dịch vụ có lợi thế nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, phát huy sự tham gia của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và cộng đồng, đặc biệt là vai trò của cấp xã trong triển khai Chương trình OCOP; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số; đẩy mạnh thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển sản phẩm OCOP gắn với khai thác các lợi thế về nguyên liệu địa phương, bảo tồn các giá trị văn hoá, cảnh quan và môi trường nông thôn; tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội ở khu vực nông thôn.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 tổ chức đánh giá, phân hạng thêm 65 - 70 sản phẩm, trong đó có 1 - 3 sản phẩm đạt 5 sao, 3 - 5 sản phẩm đạt 4 sao, 45 - 50 sản phẩm đạt 3 sao; tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cấp và tiêu chuẩn hóa 20% sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng; phấn đấu ít nhất có 40% chủ thể OCOP là Hợp tác xã và 20% là các doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP trong nước và quốc tế. Hàng năm tổ chức tham gia các hội nghị xúc tiến thương mại, phát triển thị trường sản phẩm OCOP trong, ngoài nước. Đồng thời phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 1 điểm bán hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP cấp tỉnh, mỗi huyện, thị xã, thành phố có 1 điểm bán hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP cấp huyện...

Dự kiến tổng kinh phí để thực hiện cho chương trình này khoảng 89 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ dự kiến hơn 22 tỷ, (gồm nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, khuyến công, khuyến nông…) và hơn 67 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động của các chủ thể kinh tế (vốn của doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất tự huy động, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư, quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các nguồn khác…).

Nguyễn Tuấn