Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 23/09/2021 15:00

Quảng Ninh: Đã có danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

17:22 | 27/05/2021
Ngày 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đánh giá chung, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp trên mọi phương diện, diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh đã công bố kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong số 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội, người đạt số phiếu cao nhất là 93,50%, thấp nhất là 82,04% (nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ trúng cử trung bình là 80,16%, trong đó cao nhất là 91,06%, thấp nhất là 69,43%).

Bên cạnh đó, số người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 là 66/66 đại biểu được ấn định, tỷ lệ trúng cử bình quân 87,88%, trong đó cao nhất là 97,36% (nhiệm kỳ 2016 -2021, tỷ lệ trúng cử trung bình là 78,47% trong đó cao nhất là 95,01%). Trong đó, đại biểu nữ là 27 người (chiếm 40,91%); dân tộc thiểu số 6 người (chiếm 9,09%)…

Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đáng chú ý, Quảng Ninh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Đối với đại biểu HĐND cấp xã, có 12 khu vực bỏ phiếu bầu thiếu đại biểu, trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm do bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định theo khoản 2, Điều 79, Luật Bầu cử. Dự kiến, ngày 30/5/2021 sẽ tiến hành bầu thêm đại biểu tại khu vực bỏ phiếu này.

Với việc thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” và tích cực chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến nay tỉnh Quảng Ninh kiểm soát tốt dịch bệnh, giữ được địa bàn an toàn trong ngày bầu cử. Do vậy, cử tri an tâm, hồ hởi, phấn khởi tham gia bầu cử với tỷ lệ cao nhất so với 4 nhiệm kỳ gần đây (99,95%).

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh thiết lập Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp trên nền tảng ứng dụng chính quyền điện tử, hạ tầng công nghệ thông tin đã đem lại hiệu quả cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin từ cơ sở.

Tiến Dũng