Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 21/10/2021 12:27

Quảng Ninh thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và OCOP

16:44 | 31/08/2021
Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh có 92/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 35 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 12 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Bình quân chung các xã của Quảng Ninh đạt 18,7 tiêu chí và 49,5 chỉ tiêu NTM. Từ đầu năm đến nay, Hội đồng thẩm định NTM cấp tỉnh cũng đã thẩm định, xét công nhận 6 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt NTM kiểu mẫu.

Công tác phát triển sản phẩm trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm với 44 sản phẩm mới được tham gia chương trình, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh lên 500 sản phẩm, trong đó, có 238 sản phẩm đạt từ 3-5 sao. Hoạt động xúc tiến thương mại được quan tâm, đặc biệt là thương mại điện tử đã góp phần tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Hoạt động xúc tiến thương mại được quan tâm, đặc biệt là thương mại điện tử
Thời gian qua, hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là thương mại điện tử đối với các sản phẩm OCOP đã được tỉnh Quảng Ninh chú trọng

Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM và Chương trình OCOP theo hướng chuyển từ lượng sang chất. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào: “Quảng Ninh chung sức xây dựng NTM”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với nội dung, lĩnh vực, mô hình cụ thể, thiết thực; đồng thời, bố trí nguồn lực hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí còn thiếu, chưa đạt.

Tại cuộc họp trực tuyến với các ngành, địa phương để đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM 8 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm diễn ra ngày 31/8, ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã đề nghị các ngành, địa phương tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí của các xã có lộ trình về đích NTM nâng cao, kiểu mẫu, huyện NTM; đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM. Đồng thời, huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, không để bị chững, ngắt quãng việc hoàn thành và nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí; tập trung giải quyết những vướng mắc liên quan đến giải ngân vốn xây dựng NTM cho các địa phương; làm tốt công tác phòng, chống dịch tại khu vực nông thôn.

Với chương trình OCOP, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh cần rà soát lại nguồn hàng OCOP để có phương án tiêu thụ nông sản cho người dân, trong đó, chú ý phát huy hiệu quả kênh thương mại điện tử.

Huyền Trang