Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 22/06/2021 12:20

Quảng Ninh: Tỷ lệ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là người dân tộc thiểu số tăng cao

08:49 | 23/04/2021
Hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành sớm hơn so với yêu cầu đề ra và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị trọng đại. đến nay Quảng Ninh đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức 7.048 người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo chất lượng, cơ cấu theo quy định. Toàn tỉnh thành lập 1.353 đơn vị bầu cử, 1.438 tổ bầu cử với 24.214 thành viên tham gia.

Sau hội nghị hiệp thương lần ba, Quảng Ninh có 14 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, 110 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 692 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 6.232 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật
Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại Quảng Ninh đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật

Đáng chú ý, tỷ lệ nữ ứng cử viên HĐND tỉnh Quảng Ninh đạt 50%, cao hơn so với nhiệm kỳ cũ. Ứng cử viên ngoài Đảng đạt từ 16,36%; ứng cử viên là người có đạo và dân tộc thiểu số đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Ứng cử viên trẻ tuổi ở HĐND tỉnh chiếm tới 43,64%.

Như vậy, Quảng Ninh đã đảm bảo đáp ứng được 5 yêu cầu về cơ cấu, tỷ lệ nữ, trẻ, dân tộc, người ngoài Đảng, người tái cử gắn liền với nâng cao chất lượng người ứng cử. Cùng với đó, những kết quả nổi bật trong thực hiện “mục tiêu kép” tỉnh đạt được trong quý I/2021 đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; tăng cường sự đồng thuận của xã hội; khơi dậy niềm tự hào và phát huy cao độ truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của giai cấp công nhân Vùng mỏ anh hùng; là tiền đề rất căn bản, tạo ra khí thế mới, động lực mới, niềm tin mới, sức mạnh mới để tỉnh Quảng Ninh tổ chức an toàn, thành công cuộc bầu cử.

Tiến Dũng