Quý 4/2021: Dự kiến nhiều công ty có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao

Công ty chứng khoán SSI vừa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh KQKD Quý 4/2021 của 29 công ty trong phạm vi SSI nghiên cứu theo dõi. Trong đó 24 công ty dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận dương trong Q4 và 5 công ty có dự kiến có lợi nhuận sụt giảm.

Các công ty có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dương bao gồm: BID, CTR, DGC, DPM, FPT, GAS, GMD, HAH, HDB, HPG, MBB, MSB, MSN, MWG, PNJ, SCS, STB, TCB, TNH, TPB, TRA, VEA, VIB và VSC.

Quý 4/2021: Dự kiến nhiều công ty có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao
Nhiều công ty niêm yết có kế quả kinh doanh quý 4/2021 dự kiến tăng trưởng cao

Các công ty có ước tính tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm: ACB, CTG, IMP, SAB và VCB.

Một số công ty có kết quả kinh doanh đáng chú ý như sau:CTR - Theo ban lãnh đạo, công ty ước tính lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2021 đạt 472 tỷ đồng (+ 37% so với cùng kỳ), cao hơn khoảng 11% so với ước tính hiện tại của chúng tôi. Tương ứng, LNTT Q4/2021 dự kiến đạt 160 tỷ đồng (+ 21% so với cùng kỳ)

DGC - Lợi nhuận ròng Q4/2021 ước đạt 1.403 nghìn tỷ đồng (+477% so với cùng kỳ), nhờ giá phốt pho vàng duy trì ở mức cao.

DPM - Lợi nhuận ròng Q4/2021 có thể đạt 1.446 tỷ đồng (+1259% so với cùng kỳ) nhờ giá urê trên thị trường duy trì ở mức cao.

FPT- Tăng trưởng LNTT Q4/2021 ước tăng 20% so với cùng kỳ, có thể được dẫn dắt bởi dịch vụ CNTT thuê ngoài. Trong tháng 10 và tháng 11/2021, tổng LNTT tăng + 19% so với cùng kỳ, dẫn đầu với mức tăng +25% so với cùng kỳ từ dịch vụ CNTT thuê ngoài.

GAS - công ty ước đạt 80 nghìn tỷ đồng doanh thu (+ 24,7% so với cùng kỳ) và 8,4 nghìn tỷ đồng LNST (+7,3% so với cùng kỳ) trong năm 2021. Mặc dù sản lượng khí khô giảm mạnh, giá dầu tích cực đã hỗ trợ cho doanh thu và lợi nhuận trong năm 2021.

GMD – tăng trưởng LNTT Q4/2021 ước tính sẽ tiếp tục duy trì ở mức trên 50% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi tốc độ lấp đầy nhanh chóng của cảng Gemalink và tăng trưởng của khu vực cảng Hải Phòng, do sản lượng cảng Lạch Huyện đang chịu ảnh hưởng từ tình trạng cạn luồng do sa bồi. GMD dự kiến sẽ vượt kế hoạch LNTT năm 2021 (700 tỷ đồng).

HAH - đã công bố KQKD sơ bộ năm 2021 với lợi nhuận ròng của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 389 tỷ đồng (+181%). Tuy nhiên, chúng tôi ước tính số liệu thực tế sẽ cao hơn và đạt khoảng 440 tỷ đồng (+218%). Theo đó, NPATMI Q4/2021 dự kiến đạt 198 tỷ đồng (gấp 4 lần cùng kỳ), công ty duy trì đà tăng trưởng cao nhờ giá cước nội địa tăng và các hợp đồng cho thuê tàu mới ký.

HPG - Ước tính lợi nhuận sau thuế của HPG sẽ duy trì ở mức cao khoảng 9,8 nghìn tỷ đồng trong Q4/2021, tăng 110% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ thép tăng 30% so với cùng kỳ và giá thép tăng 40-70%. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2021 ước tính tăng 173% YoY đạt 36,9 nghìn tỷ đồng.

MSN - ước tính MSN đạt 1,5 - 1,6 nghìn tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi cho cổ đông công ty mẹ trong Q4/2021 (so với mức 265 tỷ đồng trong Q4/2020). Bên cạnh đó, công ty có thể ghi nhận lợi nhuận bất thường từ việc thoái vốn khỏi mảng thức ăn chăn nuôi khoảng 4,8-5,5 nghìn tỷ đồng trong Q4/2021. Tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi tiếp tục được thúc đẩy nhờ tỷ suất lợi nhuận của WCM & MML được cải thiện, cũng như đà tăng trưởng mạnh mẽ của MCH & TCB .

MWG - ước tính lợi nhuận ròng Q4/2021 đạt 1.467 tỷ đồng (+ 56% so với cùng kỳ) do nhu cầu dồn nén do đại dịch và số lượng cửa hàng cao hơn năm trước.

PNJ - ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PNJ lần lượt đạt 6 nghìn tỷ đồng (+2% YoY) và 435 tỷ đồng (+2% YoY) trong Q4/2021. PNJ đã mở toàn bộ mạng lưới bán lẻ kể từ nửa cuối tháng 10 và ghi nhận nhu cầu gia tăng ấn tượng. Lũy kế năm 2021, PNJ ước tính đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 18,5 nghìn tỷ đồng (+5,5% YoY) và 1 nghìn tỷ đồng (-5,4% YoY), do các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài khiến 80% cửa hàng của công ty đóng cửa trong 3Q21.

Đáng chú ý nhóm ngân hàng hầu hết đều có KQKD Q4 tăng trưởng tốt ngoại trừ ACB. Cụ thể:

HDB – Tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 19% vào cuối năm. Trong khi đó, doanh thu bancassurance hồi phục ấn tượng trong tháng 10 và tháng 11 giúp ngân hàng vươn lên vị trí thứ 6-7 về thị phần phí bảo hiểm hàng năm (APE). LNTT Q4/2021 ước tính đạt 2 nghìn tỷ đồng, tăng +40% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong kỳ (+19% so với cùng kỳ). Tăng trưởng lợi nhuận năm 2021, do đó, sẽ ở mức +38-39% so với 2020, cao hơn 4% so với ước tính của SSI.

BID- Lợi nhuận trước thuế Q4/2021 dự kiến tăng trưởng mạnh (từ 40 đến 42%) so với mức thấp cùng kỳ năm trước.

MBcB - Do tín dụng tăng tốc nhanh trong tháng 11 và tháng 12/2021 nên LNTT Q4/2021 dự kiến đạt 4,6 nghìn tỷ đồng (+ 81% so với cùng kỳ). Lũy kế năm 2021, lợi nhuận ước đạt 16,5 nghìn tỷ đồng (+54% so với cùng kỳ) - cao hơn 7% so với ước tính. Tổng nợ xấu và dư nợ tái cơ cấu ước tính thấp hơn 2%, trong khi tỷ lệ trích lập dự phòng bao nợ xấu tiếp tục được cải thiện lên khoảng 300%.

MSB - LNTT dự kiến đạt 1 nghìn tỷ đồng (+25% so với cùng kỳ), cao hơn kỳ vọng của SSI. Lũy kế năm 2021, LNTT ước đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (+106% so với cùng kỳ). Nếu không bao gồm khoản phí trả trước bancassurance, tăng trưởng LNTT năm 2021 sẽ là 42,7% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tín dụng ở mức cao (22%), NIM mở rộng 0,54% và quản lý chặt chẽ OPEX.

STB - ước tính hoạt động của STB sẽ hồi phục mạnh mẽ trong Q4/2021 (so với Q3/2021) do hoạt động của công ty tập trung ở miền Nam. Nhu cầu vay tăng mạnh sau thời gian giãn cách xã hội và chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của ngân hàng có thể đạt 14 - 14,5% cho cả năm 2021. Do đó, lợi nhuận năm 2021 dự kiến đạt 4,2 - 4,4 nghìn tỷ đồng (+27 - 32% so với cùng kỳ). Theo đó, LNTT Q4/2021 đạt khoảng 1 - 1,1 nghìn tỷ.

TCB - LNTT năm 2021 ước tính đạt 23 nghìn tỷ đồng, tăng + 46% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh ở mức 22%, NIM cải thiện và hoạt động kinh doanh quản lý tài sản tiếp tục thuận lợi với môi trường lãi suất thấp.

TPB - LNTT Q4/2021 đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+ 19% so với quý trước và + 20% so với cùng kỳ). Lũy kế cả năm, LNTT đạt 6 nghìn tỷ đồng (+ 37% so với cùng kỳ), nhờ kết quả tốt của tất cả các nguồn thu nhập.

VIB - LNTT Q4/2021 ước tính đạt 2,27 nghìn tỷ đồng (+ 28% so với cùng kỳ và + 64% so với quý trước). Ngân hàng đã phục hồi ấn tượng sau thời gian giãn cách xã hội nhờ: (1) Tăng trưởng tín dụng mạnh + 19% với NIM mở rộng; và (2) Hoạt động bancassurance phục hồi trở lại: mức APE trung bình hàng tháng trong khoảng thời gian tháng 10-tháng 11 đã tăng + 73% so với khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 và + 5% so với khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Trong khi đó, chất lượng tài sản ổn định trở lại với dư nợ tái cơ cấu giảm -50% so với quý trước.

Riêng ACB ước tính lợi nhuận trước thuế Q4/2021 của ACB đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (+ 9% so với quý trước nhưng -10% so với cùng kỳ). Điều này được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng 16% và mức NIM ổn định. Lũy kế cả năm, kỳ vọng ACB có thể ghi nhận 11,8 nghìn tỷ đồng LNTT (+ 23,2% so với cùng kỳ). Chất lượng tài sản dự kiến sẽ duy trì ở mức ổn định, với tỷ lệ nợ xấu dưới 1%.

Minh Long
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phát triển thị trường chứng khoán: Cần kiểm soát chất lượng doanh nghiệp niêm yết

Phát triển thị trường chứng khoán: Cần kiểm soát chất lượng doanh nghiệp niêm yết

Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp niêm yết sẽ hạn chế được giao dịch nội gián và tình trạng "bơm thổi" giá cổ phiếu của một hay vài nhóm nhà đầu tư.
Tập đoàn Hoà Phát: Sẽ làm dự án sản xuất nhôm và nhà máy thép Dung Quất 3

Tập đoàn Hoà Phát: Sẽ làm dự án sản xuất nhôm và nhà máy thép Dung Quất 3

Năm 2022, Tập đoàn Hoà Phát đặt kế hoạch doanh thu dự kiến 160.000 tỷ đồng. Dự kiến giai đoạn tới sẽ làm dự án sản xuất nhôm và nhà máy thép Dung Quất 3.
Công ty Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào diện kiểm soát đặc biệt

Công ty Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào diện kiểm soát đặc biệt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định đặt Công ty Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ ngày 19/5 đến ngày 18/9.
Tập đoàn FLC bị UBCKNN xử phạt vì chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Tập đoàn FLC bị UBCKNN xử phạt vì chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Sau vụ Tân Hoàng Minh, phát hành trái phiếu doanh nghiệp sụt giảm mạnh

Sau vụ Tân Hoàng Minh, phát hành trái phiếu doanh nghiệp sụt giảm mạnh

Bộ Tài chính cho biết, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý 1/2022 giảm mạnh, ở mức 30 nghìn tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2021.

Tin cùng chuyên mục

Hoàng Anh Gia Lai bị cấm giao dịch chứng khoán trong 5 tháng

Hoàng Anh Gia Lai bị cấm giao dịch chứng khoán trong 5 tháng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt cấm giao dịch chứng khoán trong 5 tháng đối với Công ty Hoàng Anh Gia Lai.
Đưa trái phiếu doanh nghiệp về đúng vị trí trên thị trường

Đưa trái phiếu doanh nghiệp về đúng vị trí trên thị trường

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam đang trải qua một giai đoạn khó khăn, lòng tin của nhà đầu tư bị dao động.
Chuyên gia VinaCapila lý giải nguyên nhân thị trường chứng khoán giảm

Chuyên gia VinaCapila lý giải nguyên nhân thị trường chứng khoán giảm

Chỉ số VN-Index đang giảm mạnh bất chấp nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ cùng nhiều thế mạnh cơ bản của thị trường chứng khoán.
Kinh doanh thua lỗ, hãng Vietnam Airlines có nguy cơ bị hủy niêm yết?

Kinh doanh thua lỗ, hãng Vietnam Airlines có nguy cơ bị hủy niêm yết?

Việc trễ hẹn báo cáo tài chính của hãng Vietnam Airlines nhiều khả năng do kinh doanh thua lỗ, theo đó nguy cơ bị hủy niêm yết hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhiều nhà đầu tư cháy tài khoản vì chứng quyền có bảo đảm

Nhiều nhà đầu tư cháy tài khoản vì chứng quyền có bảo đảm

Với đà giảm của thị trường, hầu hết các chứng quyền có đảm bảo biến động mạnh kể từ tháng 4 đến nay và nằm trong trạng thái OTM (đang lỗ).
Ủy ban Chứng khoán nhà nước công bố các giải pháp hỗ trợ thị trường

Ủy ban Chứng khoán nhà nước công bố các giải pháp hỗ trợ thị trường

Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho biết sẽ yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán thực hiện công bố thông tin về giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán.
Chứng khoán đang vào giai đoạn thị trường giá xuống

Chứng khoán đang vào giai đoạn thị trường giá xuống

Theo ông Lã Giang Trung, CEO của Passion Investment, chứng khoán hiện đã đi vào giai đoạn thị trường giá xuống, nhiều cổ phiếu giảm từ 30 - 50%.
Vì sao Tân Hoàng Minh chưa thể hoàn trả tiền mua trái phiếu cho nhà đầu tư?

Vì sao Tân Hoàng Minh chưa thể hoàn trả tiền mua trái phiếu cho nhà đầu tư?

Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa có thông báo liên quan đến các lô trái phiếu bị hủy bỏ, đồng thời tiếp tục hứa hẹn nhưng chưa có lộ trình trả tiền cụ thể.
Sắp ban hành quy định thu phí giám sát chứng khoán phái sinh

Sắp ban hành quy định thu phí giám sát chứng khoán phái sinh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
Chọn lọc cổ phiếu quan trọng hơn dự báo xu thế thị trường?

Chọn lọc cổ phiếu quan trọng hơn dự báo xu thế thị trường?

Thị trường chứng khoán trải qua khó khăn và chọn lọc cổ phiếu trong giai đoạn này vẫn quan trọng hơn là dự báo xu thế thị trường.
Bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh

Bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
Tạo niềm tin, thêm sức hút phát triển mạnh thị trường chứng khoán

Tạo niềm tin, thêm sức hút phát triển mạnh thị trường chứng khoán

Các tổ chức đầu tư, tài chính, nhà đầu tư cá nhân đánh giá động thái làm trong sạch thị trường dù khiến chứng khoán Việt Nam biến động mạnh trong ngắn hạn.
Chế ngự nỗi sợ để “Buy in May”

Chế ngự nỗi sợ để “Buy in May”

Tuần giao dịch cuối tháng 4 phản ánh tâm lý bất ổn của nhà đầu tư, dẫn tới thị trường chung “chiết khấu” về mức giá để dòng tiền quay trở lại trong tháng 5.
Hàng loạt doanh nghiệp có nguy cơ rời cuộc chơi trái phiếu

Hàng loạt doanh nghiệp có nguy cơ rời cuộc chơi trái phiếu

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 153/2020/NĐ-CP đưa ra nhiều quy định siết quá chặt, khiến nhiều doanh nghiệp bị loại khỏi cuộc chơi trái phiếu.
Cổ phiếu ngành thủy sản “miễn dịch” với xu hướng ảm đạm của thị trường

Cổ phiếu ngành thủy sản “miễn dịch” với xu hướng ảm đạm của thị trường

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ngành thủy sản có diễn biến tích cực suốt thời gian qua. Phần lớn đều có thị giá tăng mạnh so với hồi đầu năm, nhiều cổ phiếu tăng trần liên tục, "miễn dịch" hẳn so với xu hướng ảm đạm chung của thị trường.
Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Xử lý nghiêm vi phạm phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ủy ban chứng khoán Nhà nước: Xử lý nghiêm vi phạm phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ngày 29/4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có văn bản yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ các quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ. Trong đó, nhấn mạnh, hành vi cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin và chào mời sai đối tượng nhà đầu tư sẽ bị xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật.
Chứng khoán lao dốc: Bài học cho những

Chứng khoán lao dốc: Bài học cho những 'tay mơ'?

Sau gần 2 năm thăng hoa trên thị trường chứng khoán, không ít nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư F0 lo âu, thậm chí hoảng loạn khi thị trường liên tục chìm trong sắc đỏ. Chỉ trong 2 tuần, VN-Index đã bay sạch thành quả gần 10 tháng tích lũy trước đó.
Xuất khẩu tăng, Vicostone trả cổ tức 2021 lên tới 40%

Xuất khẩu tăng, Vicostone trả cổ tức 2021 lên tới 40%

Sáng 28/4/2022, Công ty Cổ phần Vicostone (MCK: VCS) – đơn vị thành viên của Tập đoàn Phenikaa, tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 tại Hà Nội, thông qua nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch kinh doanh 2022 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế đặt mục tiêu tương ứng là 8.367 tỉ đồng và 2.413 tỉ đồng.
Thị trường chứng khoán đang ở mức giá hợp lý cho đầu tư dài hạn

Thị trường chứng khoán đang ở mức giá hợp lý cho đầu tư dài hạn

Các chuyên gia của VinaCapital cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức giá rất hợp lý cho đầu tư dài hạn với mức P/E năm 2022 là 11,5 lần.
Lực cầu lớn nâng đỡ thị trường thoát ‘sập sàn’ trong gang tấc

Lực cầu lớn nâng đỡ thị trường thoát ‘sập sàn’ trong gang tấc

Kết thúc đợt giao dịch sáng, VN-Index giảm 3,8 điểm và xuống 1.307,12 điểm, HNX-Index mất 2,57 điểm, xuống mức 334,94 điểm, UpCoM-Index tụt 0,62 điểm và về 98,92 điểm.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động