Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 17/09/2021 19:29

Quý II/2021, lợi nhuận của VEAM chỉ đạt 4.995,5 tỷ đồng

10:38 | 04/08/2021
Báo cáo tài chính của Công ty mẹ- Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), mã chứng khoán VEA đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM, vừa được VEAM công khai cho thấy, lợi nhuận trong quý II/2021 suy giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt đạt 4.995,5 tỷ đồng, tương đương giảm 20%.

Ngày 30/7/2021, VEAM đã có Văn bản số 543/VEAM-TCKT gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và quý cổ đông giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, trong quý II/2021, VEAM đạt 4.995,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 6.263,8 tỷ đồng.

Theo văn bản giải trình thì nguyên nhân chính khiến lợi nhuận trong quý II/2021 giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, là do doanh thu hoạt động tài chính đạt 5.050,3 tỷ đồng, giảm 20% so với kết quả đạt được trong cùng kỳ năm trước là 6.345,9 tỷ đồng.

VEAM quý II/2021 lợi nhuận chỉ đạt 4.995,5 tỷ đồng
VEAM tham gia triển lãm Vietnam Expo 2019

Kết quả kinh doanh trong quý II/2021 suy giảm, đã tác động tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh của VEAM trong nửa đầu năm nay. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, Công ty mẹ chỉ đạt 5.124,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cũng giảm 20% so với cùng kỳ năm trước (đạt 6.398 tỷ đồng).

Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận trong nửa đầu năm nay suy giảm cũng tương tự như trong quý II/2021, đó là doanh thu hoạt động tài chính: lãi tiền gửi ngân hàng; cổ tức, lợi nhuận được chia từ các đơn vị có vốn góp của VEAM trong nửa đầu năm nay giảm 1.337,5 tỷ đồng (tương đương giảm 20%) so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 thì lợi nhuận sau thuế của VEAM vẫn đạt trên 3.155 tỷ đồng, tăng 39% tương đương trên 878,462 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ sở hữu của VEAM tại công ty liên doanh liên kết tăng mạnh 45% tương đương trên 876 tỷ đồng

Theo kế hoạch, ngày 16/8 tới, VEAM sẽ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền, với tỷ lệ lên tới 49,9% (1 cổ phiếu nhận được 4.990 đồng).

6 tháng đầu năm nay, VEAM ghi nhận 368,1 tỷ đồng doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng; cổ tức, lợi nhuận được chia là 4.858 tỷ đồng, trong khi các chỉ tiêu này đạt được trong cùng kỳ năm trước lần lượt là 459,5 tỷ đồng và 6.103,6 tỷ đồng

PV