Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 16/10/2019 07:12
ban giai phap quan ly chat thai ran

Bàn giải pháp quản lý chất thải rắn

Với tổng lượng chất thải rắn thải ra môi trường khoảng 13 triệu tấn/năm, trong khi đó, tỷ lệ thu gom mới đạt 85% ở khu vực đô thị và 45% ở khu vực nông ...