Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 24/11/2020 17:10
Con người: Tâm điểm của Tương lai số

Con người: Tâm điểm của Tương lai số

Con người luôn trở thành yếu tố then chốt của năng suất làm việc, hiệu suất và sự thành công của tất cả các hoạt động được số hóa trong tương lai. Hay nói cách ...