Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 04/12/2020 20:47
Gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp

Gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo TP. Hải Phòng giải trình Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 quy định mức thu, chế độ thu, ...