Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 05:15
Bước tiến mới trong quản lý hóa chất

Bước tiến mới trong quản lý hóa chất

Qua 13 năm thi hành, Luật Hóa chất đã góp phần quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động hóa chất. Tuy nhiên, Luật Hóa chất cũng bộc lộ một số hạn chế, ...
1 2