Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 07/05/2021 08:26
Đạm Cà Mau có Chủ tịch HĐQT mới

Đạm Cà Mau có Chủ tịch HĐQT mới

Ngày 10/01/2019, tại TPHCM, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019. Tại đại hội, ...
1 2 3