Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 04/12/2020 11:43
Cần duy trì việc thu mua điều thô

Cần duy trì việc thu mua điều thô

Covid-19 đang ảnh hưởng nhiều tới hoạt động chế biến, xuất khẩu nhân điều, qua đó tác động không nhỏ tới việc tiêu thụ điều thô của nông dân trồng điều.