Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 19/10/2021 18:07
Thay “chất” cho dòng vốn FDI

Thay “chất” cho dòng vốn FDI

Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành công nhất trong khu vực. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ ...
Cần hoàn thiện khung khổ pháp lý

Cần hoàn thiện khung khổ pháp lý 1

Do khung khổ pháp lý chưa hoàn thiện, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan còn lỏng lẻo nên thời gian qua, nhiều doanh nghiệp (DN) FDI hoạt động tại Việt Nam thực ...
1 2 3