Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 13:00
Bài 2: Khắc phục chính sách bất cập

Bài 2: Khắc phục chính sách bất cập

Kinh doanh theo hình thức nhượng quyền thương mại (NQTM) ở Việt Nam đã và đang có xu hướng gia tăng. Để quản lý hiệu quả, đồng thời thúc đẩy phát triển nhanh và bền ...
1 2