Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 26/02/2021 20:28
Khơi thông nguồn lực xã hội

Khơi thông nguồn lực xã hội

Thời gian qua, Việt Nam đã rất quan tâm, chú trọng xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN). Điều này góp phần quan trọng phát huy vai trò, động lực ...