Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 16/05/2021 07:16
Khuyến công Bắc Kạn: Hiệu quả: 1 kéo 11

Khuyến công Bắc Kạn: Hiệu quả: 1 kéo 11

Với sự chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện, công tác khuyến công quốc gia (KCQG) của Bắc Kạn đã đạt những hiệu quả tích cực; đặc biệt, theo thống kê 1 đồng ...
Nguồn vốn nhỏ, hiệu quả lớn

Nguồn vốn nhỏ, hiệu quả lớn

Thực hiện đề án khuyến công quốc gia, vừa qua, tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ Công ty TNHH Hoàng Ánh thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất ...