Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 17/07/2019 11:33
cong khai minh bach dung doi tuong

Công khai, minh bạch, đúng đối tượng

Để đảm bảo sự công khai, minh bạch trong chi trả, bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển cho ngư dân và các tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động ...
1 2