Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 21/01/2021 20:41
Nghệ An: Chuẩn hóa các sản phẩm OCOP

Nghệ An: Chuẩn hóa các sản phẩm OCOP

Hơn một năm qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã được thực hiện ở hầu hết các địa phương ở Nghệ An, các sản phẩm địa phương đã khá phong phú, đa ...
1 2 3