Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 30/11/2020 00:25
Đề xuất về tiêu hủy tiền

Đề xuất về tiêu hủy tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về tiêu huỷ tiền giấy (cotton, polymer), tiền kim loại không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành.