Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 14/05/2021 20:38
Chủ động vượt qua các trở ngại

Chủ động vượt qua các trở ngại

Với trên 99% người dân là đồng bào DTTS, sinh sống phân tán trên địa hình phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai… hành trình xây dựng nông thôn mới của xã Húc ...