Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 16/06/2021 15:18
Xin chờ trong giây lát...

Tái cơ cấu ngành Công Thương: Tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của ngành - Phần II: Hiến kế cho phát triển bền vững

23/04/2021 17:21
Ngày 1/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sau 5 năm triển khai đề án, quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương ngày càng đi vào thực chất và đạt được những kết quả tích cực, đóng góp quan trọng cho quá trình tái cơ cấu chung của nền kinh tế, tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của ngành.

Video cũ hơn