Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/08/2020 07:41
Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, quyết liệt thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành

Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, quyết liệt thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh với chức năng quản lý Nhà nước trong rất nhiều lĩnh vực trọng yếu, Ban lãnh đạo, đặc biệt là Ban chấp hành Đảng bộ Sở Công ...
Bộ Công Thương đã làm tốt, đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính 7 kết quả nổi bật về cải cách hành chính của Bộ Công Thương
|< < 1 2 3 4 > >|