Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 08:18

Thông tư 03/2021: Ban hành quy định liên quan đến hoạt động đầu tư

17:00 | 16/04/2021
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư nhằm thay thế Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam và Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Đối tượng áp dụng của Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT là các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam và nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam, hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và hoạt động xúc tiến đầu tư; các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và hoạt động xúc tiến đầu tư.

Thông tư 03/2021: Ban hành quy định liên quan đến hoạt động đầu tư

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT nêu rõ, đối với trường hợp đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam: Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư, sau khi thành lập tổ chức kinh tế, người đại diện có thẩm quyền theo pháp luật của tổ chức kinh tế ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Việt Nam: Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua cổ phần vốn góp và người đại diện có thẩm quyền theo pháp luật của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cùng ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư.

Trong trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh ký các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư và các văn bản liên quan đến hoạt động đầu tư.

Đối với nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài (nêu tại Điều 68, Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì ký các băn bản và báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

Nguyễn Hòa