Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 06/12/2021 03:30

Thu phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản: VASEP cần phản ánh khách quan, trung thực

19:08 | 03/08/2020
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có Công văn số 5124/BNN-TCTS ngày 3/8 gửi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) trả lời văn bản số 82/2020/CV-VASEPs ngày 12/6/2020 VASEP phản ánh về bất cập việc một số Ban quản lý cảng cá yêu cầu doanh nghiệp tách số lượng nguyên liệu trên giấy xác nhận S/C (không quá 36 tấn/1 giấy).
Thủ tướng yêu cầu kiểm tra phản ánh về giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản Doanh nghiệp thủy sản bức xúc bị "đẻ" thêm chi phí cấp giấy xác nhận

Bộ NN&PTNT cho hay, sau khi nhận được ý kiến của VASEP, Tổng cục Thủy sản đã ban hành Công văn số 1161/TCTS-KTTS ngày 23/6/2020 gửi Sở NN&PTNT các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, báo cáo, giải trình rõ nội dung mà VASEP đã nêu tại Công văn số 82/2020/CV-VASEPs.

Tiếp đó, ngày 02/7/2020 Bộ NN&PTNT đã ban hành văn bản số 4478/BNN-TCTS gửi UBND tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị: Chỉ đạo các Ban quản lý cảng cá thực hiện việc thu phí xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản theo đúng quy định tại Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 11/10/2018 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản; Tổ chức kiểm tra việc yêu cầu tách khối lượng để thực hiện thu phí thẩm định xác nhận tại các Ban quan lý cảng cá mà VASEP đã nêu và báo cáo kết quả về Bộ NN&PTNT.

2736 no luc thao go the vang doi voi thuy san
Thực tế kết quả xác nhận tại các cảng cá có rất nhiều giấy S/C có khối lượng lớn trên 40 tấn nhưng các tổ chức quản lý cảng cá vẫn thu phí không quá 700.000 đồng/1giấy theo quy định

Tính đến ngày 10/7/2020, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) đã nhận được báo cáo của Sở NN&PTNT các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Bà Rịa Vũng Tàu về nội dung này.

Cụ thể, Ban quản lý cảng cá Quảng Ngãi báo cáo thực hiện việc thu phí đúng theo quy định tại Thông tư số 118/2018/TT-BTC, không có nội dung nào liên quan như phản ảnh của VASEP tại Công văn số 82/2020/CV-VASEPs.

Ban quản lý cảng cá Bình Định thực hiện việc xác nhận S/C theo đề nghị cho các doanh nghiệp chứ không buộc doanh nghiệp phải tách hồ sơ xác nhận. Cụ thể, có 9/328 hồ sơ của 4 doanh nghiệp mức phí xác nhận tối đa 700.000 đồng/lần gồm: Công ty Cổ phần thủy sản Bình Định, Công ty TNHH đồ hộp Việt Cường, Công ty TNHH đồ hộp Blue Sea, Công ty Cổ phần FOODTECH. Qua kiểm tra, ngày 07/10/2019, Ban quản lý cảng cá Bình Định có Văn bản số 179/CVCCBD gửi Công ty Cổ phần FOODTECH về việc trả lời hồ sơ đề nghị xác nhận xuất xứ hàng hóa thủy sản của Công ty. Trong đó có nội dung: đề nghị doanh nghiệp khi yêu cầu cấp giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu khai thác thực hiện lại việc tách hồ sơ yêu cầu xác nhận nguồn gốc nguyên liệu theo quy định mức thu tối đa 700.000 đồng/lần (tương đương khoảng 36,6 tấn/01 bộ hồ sơ) vì số lượng tàu, sản lượng mà các doanh nghiệp thu mua để làm các giấy S/C quá lớn, việc kiểm tra trong 2 ngày là không đủ thời gian. Tuy nhiên, Ban quản lý cảng cá Bình Định vẫn thực hiện việc xác nhận S/C cho Công ty Cổ phần FOODTECH với khối lượng 119.458 kg/01 giấy tại S/C số 99/2019/SC-BĐ-QN với mức thu phí là 700.000 đồng.

Tại Phú Yên, Ban quản lý cảng cá không hướng dẫn doanh nghiệp, chủ hàng tách khối lượng nguyên liệu trên giấy S/C.

Tại Bà Rịa Vũng Tàu, các tổ chức quản lý cảng cá không yêu cầu các doanh nghiệp tách khối lượng nguyên liệu trên giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác; thực hiện việc thu phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản theo đúng quy định tại Thông tư số 118/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, thông tin VASEP phản ánh về việc thực hiện nhiệm vụ của các Tổ chức quản lý cảng cá là cần thiết. Tuy nhiên, VASEP cần phản ánh sự việc khách quan, phản ảnh đúng thực tế để tránh gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của các tổ chức quản lý cảng cá khác.

Thực tế kết quả xác nhận tại các cảng cá có rất nhiều giấy S/C có khối lượng lớn trên 40 tấn nhưng các tổ chức quản lý cảng cá vẫn thu phí không quá 700.000 đồng/1giấy theo quy định. Các Tổ chức quản lý cảng cá đã thực hiện việc xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; thu phí thẩm định, xác nhận nguồn gốc thủy sản theo quy định tại Thông tư số 118/20118/TT-BTC ngày 11/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. Một số nội dung quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư số 118/2018/TT-BTC cần được đánh giá, xem xét sửa đổi bổ sung để phù hợp với thực tế triển khai tại các địa phương.

Do vậy, trong thời gian tới, đề nghị VASEP tiếp tục phối hợp để rà soát, đánh giá một số nội dung có liên quan như: thời gian thực hiện xác nhận tại cảng cá, mức phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản phù hợp với khối lượng thủy sản cần xác nhận.

Nguyễn Hạnh