Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 14/05/2021 13:48

Thừa Thiên Huế: Thúc đẩy thương mại hoá nghiên cứu trí tuệ

15:14 | 29/11/2019
Đó là ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Thiên Định tại Hội thảo khoa học phát triển trí tuệ từ nghiên cứu đến thương mại hoá sản phẩm diễn ra sáng ngày 29/11 tại thành phố Huế. Hội thảo do Sở Khoa học và công nghệ phối hợp với Đại học Huế tổ chức.
thua thien hue nhan dien ro nhung thuan loi kho khan ve phat trien tri tue den thuong mai hoa san pham
Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ khoa học công nghệ và hơn 120 cán bộ nghiên cứu, giảng viên Đại học Huế tham gia hội thảo

Thời gian qua, Thừa Thiên Huế đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu - thử nghiệm, phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội…Các kết quả đạt được đã góp phần nâng cao trình độ công nghệ, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; từng bước gia tăng hàm lượng KH&CN trong các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, hiệu quả ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống chưa đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế, việc triển khai ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu thử nghiệm còn hạn chế.

thua thien hue nhan dien ro nhung thuan loi kho khan ve phat trien tri tue den thuong mai hoa san pham
Ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu

Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, mặc dù đã có rất nhiều công trình khoa học thông qua hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, nhưng thời gian qua hoạt động này chưa được Đại học Huế và các nhà khoa học của Đại học Huế quan tâm đúng mức trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng như phát triển thành sản phẩm khoa học công nghệ nhằm chuyển giao và thương mại các kết quả nghiên cứu hiệu quả. “Hội thảo lần này với những tham luận của các chuyên gia đến từ Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các giảng viên, các nhà khoa học của Đại học Huế sẽ giúp các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp nhận diện rõ hơn thuận lợi, những cơ hội và những khó khăn, thách thức trong trong hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và thương mại hóa kết quả nghiên cứu”, ông Định cho biết thêm.

Theo thống kê từ Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay chỉ có 13 đơn đăng ký sáng chế của các trường, viện, đơn vị trực thuộc và cá nhân của Đại học Huế và chỉ có 03 giải pháp được cấp bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích từ những năm trước 1990.

Hội thảo lần này thúc đẩy hoạt động xác lập quyền sở hữu trí tuệ từ kết quả hoạt động nghiên cứu, triển khai tại các trường đại học, từng bước tổ chức thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ, phát triển thị trường KH&CN, khuyến khích sự hình thành các doanh nghiệp Khoa học công nghệ nhằm đưa những kết quả nghiên cứu của các đối tượng sở hữu trí tuệ đến gần hơn với cuộc sống thực tiễn. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị và khai thác thương mại các tài sản trí tuệ góp phần nâng cao vai trò của Đại học Huế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Tuấn