Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 14/05/2021 01:46

Thuỷ điện Buôn Kuốp báo cáo về việc điều tiết hồ chứa, xả lũ

20:20 | 04/12/2020
Công ty Thủy điện Buôn Kuốp vừa có văn bản báo cáo Tổng công ty phát điện 3 (đơn vị chủ quản) về việc vận hành điều tiết - xả lũ hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp đợt lũ đầu tháng 12/2020.

Xả lũ thấp hơn lượng lũ về hồ

Theo báo cáo của công ty Thủy điện Buôn Kuốp, từ ngày 29-30 tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, trên toàn lưu vực đã xảy ra mưa to, đặc biệt, lưu vực thượng nguồn nhánh sông Krông Ana xuất hiện mưa to, đến rất to, dẫn đến mực nước sông và lưu lượng về nhánh sông Krông Ana tăng rất cao.

Theo quan trắc của Công ty, mực nước tại Trạm thủy văn Giang Sơn (ở thượng lưu và cách hồ chứa khoảng 60km) lúc 23h00 ngày 01/12/2020 là 423,7m (ứng với lưu lượng khoảng ~1.100 m3/s), thấp hơn báo động III là 0,3m và sau đó tiếp tục gia tăng, đạt đỉnh là 424,98m vào khoảng 15h15 ngày 02/12/2020 (ứng với lưu lượng khoảng 1.800 m3/s) và sau đó giảm dần. Mực nước tại Giang Sơn lúc 12h00 ngày 04/12/2020 là 422,74 m, tương ứng lưu lượng khoảng 714 m3/s và đang tiếp tục giảm.

Vào lúc 18h00 ngày 02/12/2020, lưu lượng về hồ thuỷ điện Buôn Kuốp tăng và đạt ngưỡng gây lũ 800m3/s (ngưỡng gây lũ theo Quy trình vận hành hồ chứa Buôn Kuốp ban hành theo Quyết định số 1994/QĐ-BCT ngày 19/4/2012 của Bộ Công Thương). Lũ tăng dần và đạt đỉnh khoảng 1.455m3/s lúc 20h00 ngày 03/12/2020, sau đó giảm dần và đến thời điểm 12h00 ngày 04/12/2020 là 1.324m3/s.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 11 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpôk (Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 23/11/2019 của Thủ tướng), hồ Buôn Kuốp đã thực hiện vận hành xả với tổng lượng xả (gồm chạy máy và xả tràn) tương đương tương lưu lượng đến hồ (sai số +/- 10%) và xả duy trì mực nước hồ khi đạt mực nước dâng bình thường (MNDBT: 412m).

Cụ thể, hồ bắt đầu tiến hành điều tiết qua tràn 36m3/s lúc 04h00 ngày 30/11/2020 với lưu lượng ban đầu 36 m3/s. Mực nước hồ (MNH) là 411,65m. Ngày 01/12, xả qua tràn với lưu lượng 36-182m3/s (dự kiến trước đó 36~200m3/s). Ngày 02/12, xả qua tràn từ 327-757m3/s (dự kiến 327-800m3/s). Ngày 03/12, xả qua tràn từ 1.041-1.112m3/s kể từ 08h00 (dự kiến 1.050-1.500m3/s). Ngày 04/12, xả qua tràn từ 1.103 m3/s và đến 12h00 là 1.059 m3/s (dự kiến xả duy trì 1.094 m3/s) và đang tiếp tục giảm.

So sánh số liệu cho thấy, việc điều tiết xả lũ của hồ thuỷ điện Buôn Kuốp luôn thấp hơn lưu lượng đỉnh lũ về hồ.

Thuỷ điện Buôn Koup thông tin về việc điều tiết hồ chứa, xả lũ
Thuỷ điện Buôn Kuốp thông tin về việc điều tiết hồ chứa, xả lũ

Đã thông báo với chính quyền địa phương

Theo ông Nguyễn Đức - Phó Giám đốc Công ty, khi bắt đầu tiến hành xả điều tiết qua tràn, Công ty đã có văn bản số 3091/TB-TĐBK ngày 30/11/2020.

Từ ngày 01 đến ngày 04/12, Công ty có báo cáo vê tình hình điều tiết hồ chứa hằng ngày và dự kiến điều tiết cho ngày tới (các văn bản số 3156/TB-TĐBK ngày 01/12/2020, 3169/TB-TĐBK ngày 02/12/2020, 3175/TB-TĐBK ngày 03/12/2020 và 3180/TB-TĐBK ngày 04/12/2020.

Trước tình hình lũ về tăng cao, Công ty có văn bản cảnh báo số 3171/TĐBK-TB ngày 03/12/2020 đến địa phương.

Mỗi khi thay đổi lưu lượng xả tràn, Công ty tiến hành thông báo trực tiếp trên 07 trạm cảnh báo lũ đặt dọc sông vùng hạ du hồ chứa để cảnh báo cho nhân dân biết và chủ động phòng tránh. Các trạm cảnh báo này do Công ty lắp đặt trên cơ sở thỏa thuận vị trí với địa phương sau khi khảo sát xác định vùng nguy hiểm, có dân cư thường xuyên qua lại và có các hoạt động trên lòng sông.

Trước đó, nhằm cung cấp thông tin và chủ động phòng chống lũ tại địa phương, tại Hội nghị Công tác PCTT&TKCN năm 2020 tổ chức ngày 26/6/2020, Công ty đã phổ biến lại thông tin vận hành hồ chứa tại http://www.buonkuop.vn:2016/pclb và đề nghị địa phương chủ động theo dõi; cũng như đề nghị địa phương rà soát các vị ví cần thiết để lắp các trạm cảnh báo (nếu có).

Ngay đầu mùa lũ, Công ty đã có văn bản số 2204/TĐBK-KTAT ngày 18/8/2020 về việc cảnh báo xả điều tiết hồ chứa Buôn Kuốp và Srêpốk 3 trong mùa mưa lũ.

Ngày 26/10/2020, Công ty cũng đã có văn bản số 2832/TĐBK-KTAT về việc dự kiến điều tiết 03 hồ chứa, theo đó đề nghị địa phương chỉ đạo tiến hành thu hoạch hoa màu vùng trũng, thấp; không để nông cụ trong vùng thoát lũ để tránh thiệt hại khi xả lũ, đồng thời đề nghị địa phương phổ biến trang thông tin http://www.buonkuop.vn:2016/pclb đến người dân.

Trong văn bản báo cáo, Công ty Thuỷ điện Buôn Kuốp khẳng định đã thực hiện vận hành điều tiết - xả lũ hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa. Công ty đã cung cấp thông tin cảnh báo sớm, cũng như thông tin vận hành điều tiết - xả lũ hồ chứa đầy đủ đến các bên liên quan theo quy định.

PV